„Izglītība, pedagoģija un sports”

Studiju virziena darbība ir vērsta uz kvalitatīvas pedagoģiskas izglītības piedāvājuma nodrošināšanu visos studiju līmeņos (bakalaura, maģistra un doktora) pilna un nepilna laika studijās.

Studiju virziens ir akreditēts līdz 2019.gada 18.jūnijam (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 19.jūnija lēmums Nr.179).

   


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv