Studiju programmu ilgums, apjoms un studiju maksa 1.kursam 2017./2018. studiju gadā

 

Studiju programmas nosaukums

Stdiju ilgums

 

 

KP* skaits

Eur/gadā

 

Pilna laika

Nepilna laika

Pilna laika

Nepilna laika

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Vadības zinātne”

3

-

120

1450

  -

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Tehnoloģiju un inovāciju vadība"

3

-

120

1450

-

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Viesmīlības vadība"

3

-

120

1450

-

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Uzņēmējdarbība”

4

5

160

1450

1160

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Ekonomika”

4

5

160

1450

1160

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Lietišķā vēsture”

3

-

120

1450

-

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Tiesību zinātne”

4

4,5

160

1450

1330

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Tiesību zinātne”

1,5**

2***

 

60

80

1490

 

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Arhīvniecība”

2

 

80

1450

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Vadības zinātne”

2

 

80

1490

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Finanšu vadība”

 

2

70

 

1090

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Finanses”

 

2,5

80

 

1090

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Robežapsardze”*

 

2,5

 

80

 

1450

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Grāmatvedība” 

2

2,5

80

1450

1160

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Reģionālā plānošana un attīstība”

1,5

 

60

1490

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Reģionālie mediji un komunikācija”

2

 

80

1490

 

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Ražošanas loģistika”

2,5

3

100

1490

1200

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Pārtikas produktu pārstrāde”

2

2,5

80

1490

1200

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Mašīnbūve”

2,5

3

100

1490

1200

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai Apģērbu dizains un tehnoloģija”

2,5

 

100

1490

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai
„Programmēšanas inženieris” (ar studiju virzieniem: datorsistēmu, datortīklu administrators, datorsistēmu testētājs, tīmekļa tehnoloģiju programmētājs)

4

 

160

  1490

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Vides inženieris”

4

 

160

 1490

1200

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Mehatronika”

4,5

 

180

  1490

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Elektroniskā komercija”

4

 

160

  1490

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Būvniecība”

3

3,5

120

  1490

1200

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Programmēšana un datortīklu administrēšana”

2

2,5

80

  1490

1200

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Vides aizsardzība”

1,5**

2***

 

60

80

1650

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai "Datorsistēmas"

1,5**

2***

 

60

80

1650

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

1,5**

2***

 

60

80

1650

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas" 2  

80

1650

 

Doktora studiju programmai „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

3

 

144

2950

 

Doktora studiju programmai „Vides inženierzinātne”

3

 

144

2950

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „ Skolotājs 

4

4,5

160

1450

1160

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Lietišķā komunikācija un tulkošana”

4

 

160

1490

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Speciālās izglītības skolotājs”

 

4,5

160

1450

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Sociālais pedagogs”

4

4,5

160

1450

1160

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „ Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”

4

 

160

1450

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Interjera dizains”

4

 

160

1490

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Vides dizains”

2

 

80

1490

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Sociālais rehabilitētājs”

2

 

80

1450

 

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Filoloģija”

3

 

120

1450

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Pedagoģija”

2

 

80

1490

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Speciālā pedagoģija”

2

 

60

1490

 

Profesionālajai izglītības zinātņu maģistra studiju programmai „Karjeras konsultants”  

2

 

80

1490

 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai „DIZAINS”

1,5

 

60

1650

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Reliģijas pedagoģija”

 

2

60

 

1160

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Filoloģija”

2

 

80

1450

 

Doktora studiju programmai „Pedagoģija”

3

 

144

2250

 

*1KP(kredītpunkts)-40 stundas, 40 KP-1 studiju gads

**ar iepriekš iegūtu profesionālo izglītību

*** ar iepriekš iegūtu akadēmisko izglītību

 2017./2018.studiju gadā ir noteiktas šādas Studiju maksas atlaides*:

  • 5% atlaidi studiju gadā saņems tie reflektanti/studenti, kuri pilnu viena gada studiju maksu samaksās līdz 01.09.2017.
  • 10 % atlaidi pirmajā studiju gadā no pilnās studiju maksas saņem reflektanti, kuriem RTA studē 1.pakāpes radinieks (vīrs, sieva, brālis, māsa, vecāki, bērni).
  • 15 % atlaidi 1. studiju gadā saņems RTA 2017./2018.studiju gada absolventi, kuri turpina studijas RTA maģistrantūrā.
  • 30% atlaidi vienam semestrim saņems pretendenti, kas uzsāk studijas vēlākos studiju posmos pēc studijām citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs.
  • 10% atlaidi vienam semestrim saņem RTA bijušie studenti, kas atjauno studijas.
  • 15% atlaidi 1.studiju gadā saņems RTA Absolventu Asociācijas biedri, kuri turpina studijas RTA
  • 100% atlaidi no studiju programmas pilnās studiju maksas vienam studiju gadam, saņems tie RTA sekmīgie studējošie, kuri spēlē augstākās līgas sporta komandā, Olimpisko spēļu, Pasaules un Eiropas čempionātu, starptautisko un citu nozīmīgu sacensību dalībnieki Olimpiskajos sporta veidos pēc attiecīgas sporta organizācijas rekomendācijas,
  • 75.00 EUR apmērā studentiem ar kustību traucējumiem.

* gadījumos, kad studentam pienākas vairākas atlaides, tās nesummējas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv