Studiju programmu apjoms, ilgums un studiju maksa 1.kursam 2018./2019. studiju gadā

Studiju programmas nosaukums

KP skaits

Studiju ilgums

2018./2019.

 Eur/gadā

Pilns laiks

Nepilns laiks

Pilns laiks

Nepilns laiks

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Vadības zinātne”

120

3

-

1520

1140

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Tehnoloģiju un inovāciju vadība"

120

3

-

1520

 

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Viesmīlības vadība"

120

3

-

1560

 

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Viesmīlības vadība", starpvalstu kopīgās studiju programmas studentiem

120

3

 

-

 

1080

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Elektroniskā komercija”

160

4

-

1520

 

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Uzņēmējdarbība”

160

4

5

1520

1220

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Ekonomika”

160

4

 

-

1520

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Tiesību zinātne”

160

4

 

4,5

1520

1390

Akadēmiskajai bakalaura studiju programmai ”Tiesību zinātne”

120

3

 

3,5

1520

1300

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Tiesību zinātnes” 

80

2

 

2,5

1520

1220

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Tiesību zinātne”

60

1,5

-

1690

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Arhīvniecība”

80

2

 

-

1690

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Vadības zinātne”

80

2

-

1690

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Finanšu vadība”

70

-

2

 

1140

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Finanses”

80

-

2,5

 

1140

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Grāmatvedība” 

80

2

2,5

1520

1220

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Reģionālā plānošana un attīstība”

60

1,5

-

2200

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Reģionālie mediji un komunikācija”

80

2

-

1690

 

 

Inženieru fakultāte

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Ražošanas loģistika”

100

2,5

3

1520

1220

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Pārtikas produktu pārstrāde”

100

2

-

1520

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Mašīnbūve”

100

2,5

-

1520

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai Apģērbu dizains un tehnoloģija”

100

2,5

-

1520

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Programmēšanas inženieris” (ar studiju virzieniem: datorsistēmu, datortīklu administrators, datorsistēmu testētājs, tīmekļa tehnoloģiju programmētājs)

160

4

-

1520

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Vides inženieris”

160

4

-

1520

 

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Mehatronika”

180

4,5

-

1520

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Būvniecība”

120

3

3,5

1520

1220

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Programmēšana un datortīklu administrēšana”

80

2

 

-

1520

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Vides aizsardzība”

60/ 80

1,5/2

-

1820

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai "Datorsistēmas"

60/ 80

1,5/2

-

1820

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

60/ 80

1,5/2

-

1820

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas"

80

2

-

1820

 

Doktora studiju programmai „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”

120

3

-

3250

 

Doktora studiju programmai „Vides inženierzinātne”

144

3

-

3250

 

 Izglītības, valodu un dizaina fakultāte

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „ Skolotājs 

Pamatizglītības pirmā posma skolotājs

160

4

4,5

1520

1220

Svešvalodas(angļu un vācu) skolotājs

160

4

 

1520

 

Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs

160

4

 

1520

 

Vēstures un sociālo zinību skolotājs

160

4

 

1520

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Lietišķā komunikācija un tulkošana”

160

4

-

1520

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Speciālās izglītības skolotājs”

160

-

4,5

 

1220

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Sociālais pedagogs”

160

4

 4,5

1520

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „ Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija”

160

4

-

1520

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Interjera dizains”

160

4

-

1520

 

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Sociālais rehabilitētājs”

80

2

-

1520

 

Akadēmiskajai maģistra studiju programmai „Pedagoģija”

80

2

-

1690

 

Profesionālajai maģistra studiju programmai „Speciālā pedagoģija”

80

2

-

1690

 

Profesionālajai izglītības zinātņu maģistra studiju programmai „Karjeras konsultants”  

80

2

-

1690

 

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai „Dizains”

60

1,5

-

1820

 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Reliģijas pedagoģija”

60

-

2

 

1220

Doktora studiju programmai „Pedagoģija”

144

3

-

2550

2160

2018./2019.studiju gadā noteikt šādas Studiju maksas atlaides*:

  1. 5% atlaidi studiju gadā saņems tie reflektanti/studenti, kuri pilnu viena gada studiju maksu samaksās līdz 01.09.2018.
  2. 10 % atlaidi pirmajā studiju gadā no pilnās studiju maksas saņem reflektanti, kuriem RTA studē 1.pakāpes radinieks (vīrs, sieva, brālis, māsa, vecāki, bērni).
  3. 15 % atlaidi 1.studiju gadā saņems RTA 2017./2018.studiju gada absolventi, kuri turpina studijas RTA maģistrantūrā.
  4. 30% atlaidi vienam semestrim saņems pretendenti, kas uzsāk studijas vēlākos studiju posmos pēc studijām citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs.
  5. 10% atlaidi vienam semestrim saņem RTA bijušie studenti, kas atjauno studijas.
  6. 5%, 10%, 15% atlaidi no pilnās studiju maksas saņem attiecīgi 10, 15, 20 cilvēku studentu grupas no ārzemju partneraugstskolām, kas nav ES dalībvalstu augstskolas.

* gadījumos, kad studentam pienākas vairākas atlaides, tās nesummējas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv