WORD Studiju maksa - 2018./2019. akadēmiskajā gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

WORD Dažāda veida izmaksas

Jebkura veida maksājumi ir veicami pēc norādītajiem rekvizītiem visās Latvijas bankās:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Faksa numurs 64625901

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv