RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJAS SENĀTS
Atbrīvošanas alejā 115, 218.kab, Rēzekne, LV-4600

WORD Senāta darbības nolikums

WORD Senāta sēžu grafiks

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv