Senāta priekšsēdētāja

Asociētā profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
0000-0002-9762-3874

Senāta sekretāre

Iveta Volkova
iveta.volkova@rta.lv
26695553
Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa

Senāta priekšsēdētāja vietnieks

Asociētais profesors, Dr.hist.,
Vladislavs Malahovskis

vladism@inbox.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 203.telpa

Senāta sastāvs

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes pārstāvji:

Irēna Silineviča, Dr.sc.ing. profesore, e-pasts: Irena.Silinevica@rta.lv

Artūrs Gaveika, Dr.iur. docents, e-pasts: argavs@inbox.lv

Iveta Dembovska, Mg.oec. lektore, e-pasts: dembovskaiveta@inbox.lv

Inženieru fakultātes pārstāvji:

Artis Teilāns, Dr.sc.ing. profesors, e-pasts: Artis.Teilans@rta.lv

Andris Martinovs, Dr.sc.ing. asoc.profesors, e-pasts: Andris.Martinovs@rta.lv

Sergejs Kodors, Dr,sc.ing., docents, e-pasts: Sergejs.Kodors@rta.lv

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte pārstāvji:

Aina Strode, Dr.paed. docente, e-pasts: Aina.Strode@rta.lv

Rita Orska, Mg.psych. lektore, e-pasts: Rita.Orska@rta.lv

Mārīte Opincāne, Dr.philol. docente, e-pasts: mariteo@inbox.lv

Ēriks Kalvāns, Dr.psych. docents, e-pasts: yello@inbox.lv

Zinātnisko institūciju un pētniecisko centru pārstāvji:

Ingars Gusāns, Dr.philol. vadošais pētnieks, e-pasts: Ingars.Gusans@rta.lv

Inta Kotāne, Mg.oec. pētniece, e-pasts: Inta.Kotane@rta.lv

Pēteris Grabusts, Dr.sc.ing. vadošais pētnieks, e-pasts: Peteris.Grabusts@rta.lv

Aivars Kaupužs, Dr.paed. vadošais pētnieks, e-pasts: Aivars.Kaupuzs@inbox.lv

Sanita Lazdiņa, Dr.philol. vadošā pētniece, e-pasts: Sanita.Lazdina@rta.lv

Anda Zvaigzne, Dr.oec. vadošā pētniece, e-pasts: andazvaigzne@inbox.lv

Edgars Čubars Dr.sc.ing. vadošā pētnieks, e-pasts: gitaedgars@inbox.lv

Vispārējā personāla pārstāvis:

Edmunds Teirumnieks, RTA rektors, Dr.sc.ing. profesors, e-pasts: Edmunds.Teirumnieks@rta.lv

Studējošo pārstāvji:

Daina Mihailova, Inženieru fakultātes pārstāve, e-pasts: mihailova.daina@inbox.lv

Aigars Abrickis, Inženieru fakultātes pārstāvis, e-pasts: aigars.abrickis@inbox.lv

Sandis Proms, Ekonomikas un pārvaldības fakultātes pārstāvis, e-pasts: promssandis@gmail.com

Sandis Rimša, Inženieru fakultātes pārstāvis, e-pasts: sandis.rimsa@gmail.com

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv