RTA Senāta Nolikumu pārskatīšanas komisija

komisijas priekšsēdētājs:  senators Aivars Kaupužs,

komisijas locekļi: senators Artūrs Gaveika, senators Pēteris Grabusts,

pieaicinātie:

 • studiju un zinātņu prorektora p.i. Angelika Juško-Štekele,
 • Studiju daļas vadītāja Alvīne Kazinika,
 • Rektora vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos Gunārs Strods,
 • Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne Iveta Mietule,
 • Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāna p.i. Jānis Dzerviniks,
 • Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka,
 • juriskonsults Imants Plešners,
 • juriste Inese Novika.

RTA Senāta Administratīvā un budžeta komisija

komisijas priekšsēdētāja: senatore Iluta Arbidāne,

komisijas locekļi:

 • senators Andris Martinovs,
 • senatore Anda Zvaigzne,
 • senators Aivars Kaupužs,
 • senators Vladislavs Malahovskis

RTA Senāta Zinātņu komisija

komisijas priekšsēdētājs: senators Artis Teilāns,

komisijas locekļi:

 • senators Artūrs Gaveika,
 • senators Pēteris Grabusts,
 • senatore Irēna Silineviča,
 • senatore Mārīte Opincāne.

RTA Senāta Studiju komisija

komisijas priekšsēdētāja: senatore Aina Strode,

komisijas locekļi:

 • senatore Inta Kotāne,
 • senators Vladislavs Malahovskis,
 • senators Ingars Gusāns,
 • senatore Iveta Dembovska.

RTA Senāta komisija studiju programmas licencēšanas un akreditācijas jautājumos

komisijas priekšsēdētājs: senatore Mārīte Opincāne,

komisijas locekļi:

 • senatore Rita Orska,
 • senators Artis Teilāns,
 • senatore Inta Kotāne,

RTA Senāta Studējošo komisija

komisijas priekšsēdētājs: senators Edmunds Teirumnieks,

komisijas locekļi:

 • senatore Sintija Kaļva,
 • senatore Daina Mihailova,
 • senatore Klāvs Rebāns,
 • senators Sandis Rimša,

RTA Senāta komisija docentu, asociēto profesoru un profesoru vēlēšanām iesniegto dokumentu izvērtēšanai

komisijas priekšsēdētāja: senatore Irēna Silineviča,

komisijas locekļi:

 • senatore Iluta Arbidāne,
 • senators Artis Teilāns,
 • senators Edmunds Teirumnieks,

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv