Satversmes sapulces priekšsēdētājs

Asociētais profesors, Dr.paed.,
Gunārs Strods

Gunars.Strods@rta.lv
29631948
0000-0001-8791-7345

Satversmes sapulces sekretāre

Docente, Dr.sc.comm., Mg.philol.,
Sandra Murinska-Gaile

Sandra.Murinska@rta.lv
26156880

Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks

Asociētais profesors, Dr.sc.ing.,
Andris Martinovs

andris.martinovs@rta.lv
28325519

WORD Rēzeknes Augstskolas satversmes sapulces nolikums

Rēzeknes Augstskolas satversmes sapulces sastāvs

Vārds, uzvārds

Personāla grupa

Irēna Silineviča

EVF akadēmiskais personāls

Ēvalds Višķers

EVF akadēmiskais personāls

Vilhelma Ņikitina

EVF akadēmiskais personāls

Iveta Dembovska

EVF akadēmiskais personās

Anita Puzule

EVF akadēmiskais personāls

Jelena Volkova

EVF akadēmiskais personāls

Iluta Arbidāne

EVF akadēmiskais personāls

Ērika Žubule

EVF akadēmiskais personāls

Antra Kļavinska

HJZF akadēmiskais personāls

Vladislavs Malahovskis

HJZF akadēmiskais personāls

Inese Brīvere

HJZF akadēmiskais personāls

Gaļina Makarova

HJZF akadēmiskais personāls

Sanita Lazdiņa

HJZF akadēmiskais personāls

Līga Mazure

HJZF akadēmiskais personāls

Aleksejs Lapsa

HJZF akadēmiskais personāls

Sandra Ežmale

IF akadēmiskais personāls

Pēteris Grabusts

IF akadēmiskais personāls

Ilmārs Kangro

IF akadēmiskais personāls

Andris Martinovs

IF akadēmiskais personāls

Ivars Matisovs

IF akadēmiskais personāls

Staņislavs Pleikšnis

IF akadēmiskais personāls

Artis Teilāns

IF akadēmiskais personāls

Aleksejs Zorins

IF akadēmiskais personāls

Vladislavs Paurs

IDF akadēmiskais personāls

Liene Zarembo

IDF akadēmiskais personāls

Aina Strode

IDF akadēmiskais personāls

Diāna Apele

IDF akadēmiskais personāls

Līga Danilāne

IDF akadēmiskais personāls

Ēriks Kalvāns

IDF akadēmiskais personāls

Ženija Truskovska

IDF akadēmiskais personāls

Rita Orska

IDF akadēmiskais personāls

Inta Rimšāne

IDF akadēmiskais personāls

Mārīte Opincāne

IDF akadēmiskais personāls

Mārīte Rozenfelde

IDF akadēmiskais personāls

Aivars Kaupužs

Gatis Lucjanovs

Rita Burceva

Marina Marčenko

IDF akadēmiskais personāls

IDF akadēmiskais personāls

IDF akadēmiskais personāls

IDF akadēmiskais personāls

Velta Ļubkina

IDF akadēmiskais personāls

Pēteris Kivrāns

IDF akadēmiskais personāls

Aleksandrs Ivanovs

REGI

Inta Kotāne

REGI

Sandra Murinska-Gaile

REGI

Sandra Ratniece

REGI

Oļegs Užga-Rebrovs

REGI

Sandra Ūdre

REGI

Anda Zvaigzne

Ingars Gusāns

Lienīte Litavniece

Gotfrīds Noviks

REGI

REGI

REGI

REGI

Lubomirs Lazovs

REGI

Edgars Čubars

REGI

Edmunds Teirumnieks

Vispārējais personāls

Ilga Šuplinska

Vispārējais personāls

Angelika Juško-Štekele

Vispārējais personāls

Iveta Mietule

Vispārējais personāls

Jānis Dzerviniks

Vispārējais personāls

Ērika Teirumnieka

Vispārējais personāls

Andris Skredeļs

Vispārējais personāls

Irēna Beinaroviča-Litvinova

Vispārējais personāls

Znotiņa Daina

Vispārējais personāls

Gunārs Strods

Vispārējais personāls

Karīne Laganovska

Vispārējais personāls

Olga Trančenoka

Vispārējais personāls

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv