Satversmes sapulces priekšsēdētājs

Asociētais profesors, Dr.paed.,
Gunārs Strods

Gunars.Strods@rta.lv
29631948
0000-0001-8791-7345

Satversmes sapulces sekretāre

Docente, Dr.biol., Dr.sc.comm., Mg.philol.,
Sandra Murinska

Sandra.Murinska@rta.lv
26156880

Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks

Asociētais profesors, Dr.sc.ing.,
Andris Martinovs

andris.martinovs@rta.lv
28325519

WORD Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas satversmes sapulces nolikums

Satversmes sapulces sastāvs (30.08.2018)

Vispārējais personāls

Edmunds Teirumnieks

Gunārs Strods

Iveta Mietule

Velta Ļubkina

Ērika Teirumnieka

Andris Skredeļs

Inese Novika

Mārīte Rozenfelde

Ilze Švirkste

Inženieru fakultāte

Ilmārs Kangro

Andris Martinovs

Ivars Matisovs

Staņislavs Pleikšnis

Artis Teilāns

Silvija Mežinska

Sergejs Kodors

Edgars Čubars

Pēteris Grabusts

Gotfrīds Noviks

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Irēna Silineviča

Līga Mazure

Iluta Arbidāne

Vladislavs Malahovskis

Inese Brīvere

Jeļena Volkova

Ēvalds Višķers

Iveta Dembovska

Ilona Bulgakova

Artūrs Gaveika

Liene Amantova-Salmane

Anda Zvaigzne

Inta Kotāne

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte

Aina Strode

Ēriks Kalvāns

Ženija Truskovska

Mārīte Opincāne

Liene Zarembo

Diāna Apele

Rita Orska

Ingars Gusāns

Sanita Lazdiņa

Marina Marčenoka

Inta Rimšāne

Aivars Kaupužs

Līga Danilāne

Svetlana Ušča

Svetlana Iļjina

Studējošie

Dagnija Volodjko

Diāna Drozdova

Daina Mihailova

Evija Kozlovska

Līga Ratnika

Aigars Abrickis

Kārlis Pīgožnis

Laura Kudravska

Sintija Kaļva

Kitija Pūpola

Iļja Lobanovs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv