SalesLabs for employability competencies development / Nodarbinātības kompetenču uzlabošana Pārdošanas laboratorijās No: LLI-184

Jauniešu bezdarbs kļūst par vienu no mūsdienu sabiedrības lielākajām problēmām, izglītības atbilstība darba tirgus prasībām joprojām ir aktuāla. Uzņēmēji meklē darbiniekus ar darba pieredzi konkrētajā jomā, bet jaunieši bieži vien mācību procesa laikā to neapgūst, līdz ar to saskaras ar grūtībām, uzsākot savas pirmās darba attiecības.

Šī projekta mērķa grupa ir Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas un Ziemeļlietuvas koledžas studenti, pasniedzēji, kā arī uzņēmēji, kas virza tirgū jaunus produktus. Projekta ietvaros tiks ieviesta jauna studiju metodika apmācībām darba vidē, balstoties uz 10 uzlabotiem studiju kursiem un 20 dažādu jomu uzņēmumiem katrā valstī (kopā 20 kursi un 40 uzņēmumu produkti). Studijas tiks organizētas akcentējot šo uzņēmumu komercpraksi un produktu ieviešanas tirgū problemātikas. Studenti apmeklēs uzņēmumus, iepazīties ar produktu komercializācijas gaitu, izstrādās un aizstāvēs savus priekšlikumus studiju un kursa darbus formā, prezentējot tos abu valstu uzņēmējiem un pasniedzējiem. Papildus tiks izstrādāta arī mūžizglītības programma un iekārtotas atbilstošas telpas.

Rezultātā, jauniešiem būs reālas iesējas gūt praktisku pieredzi dažādu studiju kursu priekšmetu apmācībās darba vidē, tīkloties Latvijas un Lietuvas biznesa vidē, iepazīt jaunus, interesantus produktus, iegūt jaunus draugus. Absolvējot augstākās, izglītības iestādi, jaunietim, kopā ar specialitātes diplomu kopā nāks arī uzņēmējiem tik svarīgā darba pieredze, kas palīdzēs tiem iekārtoties darbā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Vairāk info:

www.latlit.eu

www.europa.eu

www.facebook.com/SalesLabor/

www.latlit.eu/supported-projects/

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz itserviss@rta.lv