Pamatstudiju programmas   Augstākā līmeņa studiju programmas  
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Filoloģija
Lietišķā vēsture
Tehnoloģiju un inovāciju vadība
Vadības zinātne
Viesmīlības vadība
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Būvniecība
Vides dizains
Sociālais rehabilitētājs
Apģērbu dizains un tehnoloģija
Programmēšana un datortīklu administrēšana
Grāmatvedība
Ražošanas loģistika
Pārtikas produktu pārstrāde
Mašīnbūve
Profesionālās bakalaura studiju programmas
Programmēšanas inženieris
Mehatronika
Vides inženieris
Elektroniskā komercija
Interjera dizains
Lietišķā komunikācija un tulkošana
Skolotājs, studiju modulis: "Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs"
Skolotājs, studiju modulis: "Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs"
Skolotājs, studiju modulis: "Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs"
Skolotājs, studiju modulis: "Pamatizglītības skolotājs sākumskolā"
Sociālais pedagogs
Speciālās izglītības skolotājs
Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs"
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Komercpakalpojumu vadība"
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Mārketinga sektora vadītājs"
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība"
Ekonomika, studiju modulis: "Finansu un grāmatvedības vadība"
Ekonomika, studiju modulis: "Uzņēmējdarbības tiesības"
Robežapsardze
Tiesību zinātne

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv