Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

Reģionālistikas zinātniskais institūts (REGI)          

RTA struktūrvienība, kuras sastāvā ir Reģionālistikas institūts (REGI) un Personības socializācijas pētījumu institūts (PSPI). Tas ir izveidots, izmantojot apvienoto institūtu materiāli tehnisko bāzi un cilvēkresursus. REGI darbojas no 2011. gada 1.marta.

REGI ir vienīgā zinātniskā institūcija Baltijā, kas nodarbojas ar reģionālistikas kā jaunas zinātņu nozares attīstību, īstenojot Eiropas Savienības reģionālo politiku un veicinot reģiona izaugsmi un ilgtspēju.

Institūta mērķis ir veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus un izglītošanas darbu sociālajās un humanitārajās zinātnēs, reģiona ilgtspējīgai attīstībai respektēt Eiropas Savienības attīstības politiku un nodrošināt zinātnisko pētījumu rezultātu publicitāti un komercializāciju.

Darbības virzieni:

  • humanitārās zinātnes (valoda, literatūra, kultūra, vēsture);
  • personības socializācijas pētījumi;
  • speciālā pedagoģija;
  • sociālā pedagoģija un rehabilitācija.

 

Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore

Profesore, Dr.paed.,
Velta Ļubkina

Velta.Lubkina@rta.lv
26121040
Atbrīvošanas aleja 115, 105.telpa
0000-0002-8127-1325

Reģionālistikas zinātniskā institūta lietvede

Lektore, Mg.oec.,
Anita Puzule

anitapuzule@inbox.lv
26413185
Atbrīvošanas aleja 115, 104.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv