Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) izsludina konkursu uz vadošā pētnieka amatu:

  • Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības centrā, amatu nozarē 5.Sociālās zinātnes: 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība (apakšnozare - Reģionālā ekonomika) – 1 vieta.

Konkursa pretendentiem uz vadošā pētnieka amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā  115, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  2. akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
  3. dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
  4. motivācijas vēstule;
  5. pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;
  • Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv