Izglītības, valodu un dizaina fakultāte

Vārds, uzvārds Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Zinātnes  nozare Zinātnes apakšnozare
Velta Ļubkina profesore Dr.paed. Pedagoģija   Sociālā pedagoģija
Jānis Dzerviniks profesors Dr.paed. Pedagoģija Skolas pedagoģija
Karīne Laganovska asoc. profesore Dr.philol. Literatūrzinātne Cittautu literatūras vēsture
Vladislavs Paurs asoc. profesors Mg.art. Mākslas zinātne Vizuālā māksla
Ilga Šuplinska profesore Dr.philol. Literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture
Sanita Lazdiņa profesore Dr.philol. Valodniecība Lietišķā valodniecība
Vladislavs Malahovskis asoc. profesors Dr.hist. Vēsture Latvijas vēsture
Angelika Juško-Štekele asoc. profesore Dr.philol. Folkloristika Latviešu folkloristika

 Inženieru fakultāte

Vārds, uzvārds Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Zinātnes  nozare Zinātnes apakšnozare
Pēteris Grabusts profesors Dr.sc.ing. Informācijas tehnoloģijas Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana
Andris Martinovs asoc. profesors Dr.sc.ing. Mehānika Materiālu mehānika un pretestība
Edmunds Teirumnieks profesors Dr.sc.ing. Ķīmijas inženierzinātne Vispārīgās ķīmijas tehnoloģija
Artis Teilāns profesors Dr.sc.ing. Informācijas tehnoloģijas Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Vārds, uzvārds Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Zinātnes  nozare Zinātnes apakšnozare
Irēna Silineviča profesore Dr.sc.ing. Ekonomika Reģionālā ekonomika
Oļegs Užga-Rebrovs profesors Dr.sc.ing. Informācijas tehnoloģijas Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana
Iveta Mietule profesore Dr.oec. Ekonomika Grāmatvedības un uzskaites teorija
Iluta Arbidāne asoc.profesore Dr.oec. Ekonomika Finanses un kredīts
Ērika Žubule asoc.profesore Dr.oec. Ekonomika Finanses un kredīts
Ilona Bulgakova asoc.profesore Dr.iur. Juridiskā zinātne Krimināltiesības
Līga Mazure asoc.profesore Dr.iur. Juridiskā zinātne Civiltiesības
Anda Zvaigzne asoc. profesore Dr.oec. Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz itserviss@rta.lv