Arhīvs: Atklāts konkurss „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. RTA 2017/5

Iepirkuma publicēšanas datums: 24.04.2017

Atbildīgā kontaktpersona: Imants Plešners, Andris Skredeļs
Publikācija IUB, skat. https://pvs.iub.gov.lv/show/492678
"Konkursa nolikums ar grozījumiem, RTA Iepirkumu komisijas 03.05.2017. lēmums. Grozījumi iekrāsoti ar sarkanu."
Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā - https://pvs.iub.gov.lv/show/493174
Iepirkuma faili:
1. Konkursa nolikums_RTA_2017-5_AA115_k-2_DV_ar_labojumiem-03.05.2017.
1.stāvs
2. stāvs
3. stāvs
Atbrīvošanas aleja 115 K-2 Energosertifikāts
Atbrīvošanas aleja 115K-2 Energoaudits
Cokolstāvs
Konkursa nolikums_RTA2017-5_AA115_k-2_DV
Tehn.invent. titullapa
Tehniskās apsekošanas atzinums 2011-1
Tehniskās apsekošanas atzinums 2011-2
Tehniskās apsekošanas atzinums 2011-3
Tehniskās apsekošanas atzinums 2016-1
Tehniskās apsekošanas atzinums 2016-2
Tehniskās apsekošanas atzinums 2016-3
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv