Arhīvs: Iepirkums „Mācību grāmatu piegāde ERASMUS+ projekta 561624-EPP-1-UK-EPPKA2-CDHE-SP, IMEP: „lnternationalization and modernization the higher educational system of the Republic of Uzbekistan” ietvaros”, id.Nr. RTA 2017/2

Iepirkuma publicēšanas datums: 23.02.2017

Atbildīgā kontaktpersona: Imants Plešners
Iepirkuma faili:
Lēmums 2017-2
RTA 2017-2-english
RTA2017-2_Mācību grāmatu piegāde
Skaidrojums par muitas nodokļiem, skatīt 6.punktu!
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv