Iepirkuma nosaukums
Datums
"Automašīnas noma operatīvajā līzingā", identifikācijas Nr. RTA 2017/13 28.09.2017
„Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas praktisko nodarbību laboratorijas vienkāršota atjaunošana Pils ielā 23A, Rēzeknē", identifikācijas Nr. RTA 2017/12 09.08.2017
„Kurināmās šķeldas pārdošana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai", identifikācijas Nr. RTA 2017/10 08.08.2017
„Gultasveļas un mīkstā inventāra mazgāšana un tīrīšana", identifikācijas Nr. RTA 2017/11 04.08.2017
"Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas praktisko nodarbību laboratorijas vienkāršota atjaunošana Pils ielā 23A, Rēzeknē", identifikācijas Nr. RTA 2017/9 03.08.2017
"Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas praktisko nodarbību laboratorijas vienkāršota atjaunošana Pils ielā 23A, Rēzeknē" ar identifikācijas Nr.RTA 2017/8 (IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS) 19.07.2017
"Multi-sensorās istabas aprīkojuma un iekārtošanai nepieciešamo materiālu piegāde", id.Nr. RTA 2017/7 30.06.2017
"Encefalogrāfijas iekārtas piegāde", id.Nr. RTA 2017/6 30.06.2017
Atklāts konkurss „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. RTA 2017/5 24.04.2017
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Datoru, projektoru un daudzfunkcionālo iekārtu piegāde”, id.Nr. RTA 2017/4 13.04.2017
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Konferenču un semināru apkalpošanas iepirkums”, id.Nr. RTA 2017/3 12.04.2017
Iepirkums „Mācību grāmatu piegāde ERASMUS+ projekta 561624-EPP-1-UK-EPPKA2-CDHE-SP, IMEP: „lnternationalization and modernization the higher educational system of the Republic of Uzbekistan” ietvaros”, id.Nr. RTA 2017/2 23.02.2017

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz itserviss@rta.lv