Iepirkuma nosaukums
Datums
Atklāts konkurss „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. RTA 2017/5 24.04.2017
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Datoru, projektoru un daudzfunkcionālo iekārtu piegāde”, id.Nr. RTA 2017/4 13.04.2017
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Konferenču un semināru apkalpošanas iepirkums”, id.Nr. RTA 2017/3 12.04.2017
Iepirkums „Mācību grāmatu piegāde ERASMUS+ projekta 561624-EPP-1-UK-EPPKA2-CDHE-SP, IMEP: „lnternationalization and modernization the higher educational system of the Republic of Uzbekistan” ietvaros”, id.Nr. RTA 2017/2 23.02.2017
Iepirkums „Ugunsdrošo durvju piegāde un uzstādīšana", id.Nr. RTA 2017/1 17.02.2017
Iepirkums „Ugunsdrošo durvju piegāde un uzstādīšana", id.Nr. RTA 2016/28 08.11.2016
Iepirkums „Prezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde ", id.Nr. RTA 2016/27 04.11.2016
„Viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumi Eiropas kopīgās maģistra studiju programmas "Stratēģiskā robežu pārvaldība" dalībniekiem ", id.Nr. RTA 2016/26 25.10.2016
„Elektroenerģijas iegāde Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vajadzībām", id.Nr. RTA 2016/25 24.10.2016
„Prezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde ", id.Nr. RTA 2016/24 17.10.2016
„Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu, zibens aizsardzības sistēmas būvniecība, ugunsdrošo durvju piegāde un uzstādīšana ", id.Nr. RTA 2016/23 14.10.2016
„Projektoru un mini datoru piegāde ERASMUS+ projekta 561624-EPP-1-UK-EPPKA2-CDHE-SP, IMEP: „lnternationalization and modernization the higher educational system of the Republic of Uzbekistan” ietvaros”, id.Nr. RTA 2016/22 29.09.2016
"Kurināmās šķeldas transportēšanas pakalpojums ", id.Nr. RTA 2016/21 21.09.2016
"Kurināmās šķeldas pārdošana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai", id.Nr. RTA 2016/20 08.09.2016

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv