Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra
Iepirkuma nosaukums
Datums
„Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas praktisko nodarbību laboratorijas vienkāršota atjaunošana Pils ielā 23A, Rēzeknē", identifikācijas Nr. RTA 2017/12 09.08.2017
„Kurināmās šķeldas pārdošana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai", identifikācijas Nr. RTA 2017/10 08.08.2017
„Gultasveļas un mīkstā inventāra mazgāšana un tīrīšana", identifikācijas Nr. RTA 2017/11 04.08.2017
"Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas praktisko nodarbību laboratorijas vienkāršota atjaunošana Pils ielā 23A, Rēzeknē", identifikācijas Nr. RTA 2017/9 03.08.2017
"Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas praktisko nodarbību laboratorijas vienkāršota atjaunošana Pils ielā 23A, Rēzeknē" ar identifikācijas Nr.RTA 2017/8 (IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS) 19.07.2017
"Multi-sensorās istabas aprīkojuma un iekārtošanai nepieciešamo materiālu piegāde", id.Nr. RTA 2017/7 30.06.2017
"Encefalogrāfijas iekārtas piegāde", id.Nr. RTA 2017/6 30.06.2017
Atklāts konkurss „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. RTA 2017/5 24.04.2017
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Datoru, projektoru un daudzfunkcionālo iekārtu piegāde”, id.Nr. RTA 2017/4 13.04.2017
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Konferenču un semināru apkalpošanas iepirkums”, id.Nr. RTA 2017/3 12.04.2017
Iepirkums „Mācību grāmatu piegāde ERASMUS+ projekta 561624-EPP-1-UK-EPPKA2-CDHE-SP, IMEP: „lnternationalization and modernization the higher educational system of the Republic of Uzbekistan” ietvaros”, id.Nr. RTA 2017/2 23.02.2017

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv