Seminārs “Mediju izglītība skolēna rīcībspējas veidošanai”

Sākas: Otrdiena, 3. Oktobris  

Mediju izglītība ir ceļš, kas ejams, lai pilnveidotu mediju pratību un nodrošinātu rīcībspēju mūsdienu sabiedrībā. Mediju izglītība ietver gan informācijas pratību (iegūt, analizēt, strukturēt, izvērtēt informāciju, ko saņemam dažādos kanālos, radīt savu saturu, dalīties ar to), gan digitālo pratību (prast lietot digitālās tehnoloģijas, apzināties kādas un kā tieši tehnoloģijas balsta mūs mērķu sasniegšanā, problēmu risināšanā), gan  spēju reproducēt un veidot jaunas  zināšanas un pašvadīti mācīties, gan apzināties kā mediji veido mūsu izpratni par apkārt notiekošo. Mediju pratība ir kompleksa un attīstās tikai mērķtiecīgi vadītā izglītības procesā. Seminārā būs iespēja iepazīt Ziemeļvalstu pieredzi mediju izglītībā, izprast situāciju Latvijā, kā arī piedalīties praktiskās radošās darbnīcās.

Semināra norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Inženieru fakultātes 105.auditorijā

Semināra ilgums 8 akadēmiskās stundas. Noslēgumā dalībnieki saņem apliecību.

Vairāk lasīt: http://www.rta.lv/aktualitates/1101

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv