Reflektantu uzņemšana maģistra un augstākā līmeņa studiju programmās

Sākas: Otrdiena, 4. Jūlijs   Beidzas: Otrdiena, 29. Augusts

Pieteikties studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) maģistra un augstākā līmeņa studiju programmās iespējams elektroniski, vai ierodoties klātienē:

 No 04.07.2017. līdz 29.08.2017. pieteikumu iesniegšana elektroniski maģistra un augstākā līmeņa studiju programmās, reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

  • reģistrē lietotāja kontu http://www.rta.lv/register/;
  • aizpildi pieteikuma anketu RTA uzņemšanas sistēmā http://www.rta.lv/studiju_pieteikumi, (Profils -> Studiju pieteikumi);
  • veic reģistrācijas maksu;
  • pievieno nepieciešamos dokumentus RTA uzņemšanas sistēmā rta.lv/studiju_pieteikumi.

 No 14.08.2017. līdz 29.08.2017. dokumentu iesniegšana klātienē RTA Uzņemšanas komisijā Atbrīvošanas alejā 115, 121.aud. (vēsturiskā ēkā), darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Reģistrācijas maksa 20,- EUR neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita.

Bāreņi, uzrādot bāreņa apliecību ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

 Reģistrācijas maksa jāveic uz kontu:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
       Reģ.Nr.90000011588
       PVN Reģ.Nr. 90000011588
       Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
      Banka: VALSTS KASE
      Bankas kods TREL LV22
      Konts LV90TREL9150160000000
      Faksa numurs 64625901

Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa

 29.08.2017. konkursa rezultātu  paziņošana (www.lais.lv).

 30.08.2017.  un 31.08.2017. līgumu slēgšana Atbrīvošanas alejā 115, 121.aud. (vēsturiskā  ēka).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv