RTA Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēde

Sākas: Pirmdiena, 24. aprīlis 13:00  

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, Inženieru fakultātes 105.telpā Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē IMANTS ZAREMBO aizstāvēs promocijas darbu "Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas metodoloģija" Inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Informācijas tehnoloģiju nozares Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē.

Oficiālie recenzenti: LZA akadēmiķis, prof., Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis, Rīgas Tehniskā universitāte, prof., Dr.sc.ing. Egils Ginters, Rīgas Tehniskā universitāte, asoc. prof., Dr.sc.ing. Liana Napalkova, Barselonas Autonomā universitāte (Universitat Autonoma de Barcelona), Spānija

Ar promocijas darbu var iepazīties RTA bibliotēkā, RTA mājas lapā http://www.rta.lv/bibl_promocijas_darbi

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv