Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski – praktiskā konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS”

Sākas: Piektdiena, 19. Maijs   Beidzas: Sestdiena, 20. Maijs

Organizē:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Sadarbībā ar:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte organizē ikgadējo starptautisko student un docētāju zinātniski – praktisko konferenci “Indivīds. Sabiedrība. Valsts”

Konferences mērķis

veicināt teorētisko un praktisko viedokļu apmaiņu un diskusiju par aktuālajiem jautājumiem uzņēmējdarbībā, ekonomikā, starptautiskajā sadarbībā, tiesībzinātnē, arhīvniecībā, lietišķajā vēsturē un reģionālajos pētījumos. Iesniegtie raksti, pēc konferences, tiks publicēti konferences rakstu krājumā.

Konferences galvenās tēmas

  • Uzņēmējdarbība. Mārketings. Tūrisms. Vadība
  • Finanses un grāmatvedība
  • Reģionālie pētījumi
  • Tiesībzinātne
  • Starptautiskā sadarbība. Robežapsardzība
  • Lietišķā vēsture. Arhīvniecība

Konferences dalības maksa

Dalības maksa dalībniekiem, kas nav Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas(RTA) studenti un docētāji - 20 EUR. RTA bakalaura un maģistra programmās studējošiem un RTA docētājiem dalība konferencē ir bez maksas. Dalības maksā ietilps raksta publicēšanas izdevumi, konferences materiāli, rakstu krājums un uzkodas kafijas pauzē. Dalības maksā neietilpst ceļa izdevumi un izmitināšana viesnīcās.

Reģistrācija konferencei

Reģistrācijas anketa: https://goo.gl/forms/emhfyvVVdoUAPXY33

Svarīgi termiņi

  • Reģistrācija konferencei līdz 29.04.2017.
  • Raksta iesniegšana līdz 10.05.2017. , nosūtot uz e-pastu: Daina.Znotina@ru.lv

Izstrādājot rakstu, lūdzam ievērot raksta iesniegšanas termiņu, raksta atbilstību konferences tēmām un noformēšanas prasībām. Studentam raksta saturs obligāti jāsaskaņo ar savu zinātnisko vadītāju.

WORD Raksta noformēšanas prasības

Konferences darba valoda

latviešu un angļu

Rakstus jāiesniedz: latviešu vai angļu valodā

Konferences norises vieta

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē

Konferences koordinatore

Daina Znotiņa, tālr. +37128327760, e-pasts: Daina.Znotina@ru.lv

Konferences orgkomiteja:

Dr.oec. Iveta Mietule, Dr.oec. Iluta Arbidāne, Dr.iur. Līga Mazure, Mg.hist. Valda Čakša, Mg.soc.sc. Daina Znotiņa, Mg.soc.sc. Aija Čerpinska, Mg.oec. Inta Kotāne, Mg.oec. Ēvalds Višķers

Konferences zinātniskā komiteja:

Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.oec. Iluta Arbidāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.iur. Līga Mazure (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.iur. Ilona Bulgakova  (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.iur. Artūrs Gaveika (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.hist. Aleksandrs Ivanovs (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.hist. Vladislavs Malahovskis (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Dr.oec. Inga Ziankova (Polockas Valsts universitāte)

Dr.sc.comp. Vaida Bartkute (Utenas Kolegija)

Mg.philol. Simona Jankauskaitė (Kauņas Kolegija)

Mg.soc.sc. Daina Znotiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Mg.oec. Inta Kotāne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)

Information in English

WORD Information about conference

WORD Article formatting guidelines

 

 

PDFKonferences programma

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv