Starptautiskā studentu zinātniskā konference "PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA."

Sākas: Sestdiena, 22. aprīlis   Beidzas: Trešdiena, 26. aprīlis

Konferences norises vieta

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4601

Konferences PROGRAMMA

WORD Lejupielādēt

 Konferences norises laiks

2017.gada 22. un 26.aprīlis

Konferencē aicināti piedalīties pedagoģijas, mākslas, dizaina, tulkošanas, sociālās labklājības nozaru studenti, kurus interesē jaunas metodes zinātniskajam un praktiskajam darbam, kā arī iespēja prezentēt savus pētījumus.

Konferences mērķis

Sekmēt studējošo zinātniski pētnieciskā darba prasmes un sadarbību nozares novitāšu apzināšanā.

Konferences orgkomiteja

Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks

Dr.paed., asoc.prof. Gunārs Strods

Dr.paed., Mg.art., doc. Aina Strode

Dr.philol., doc.Mārīte Opincāne

Dr.hist., asoc.prof.Vladislavs Malahovskis

Dr.paed., lekt.Mārīte Rozenfelde

Mg.paed., lekt. Rita Burceva

Mg.psych., lekt. Rita Orska

Mg.paed., Mg.art., lekt. Liene Zarembo

Mg.art., Mg.design, lekt. Diāna Apele

Mg.sc.ing., vieslekt.Nellija Kivkucāne

Konferences darba sekcijas un radošās darbnīcas

22.aprīlis

26.aprīlis

Augstākā līmeņa studijas
Pamatstudijas
 
Sekcijas
1.Karjeras konsultēšana
2.Pedagoģija
3.Speciālā pedagoģija
 4. Dizains
1.Mājturības mācīšanas metodika
2.Sākumskolas mācību priekšmetu mācīšanas metodikas
2.Sākumskolas mācību priekšmetu mācīšanas metodikas
3.Ģeogrāfijas un sociālo zinību mācīšanas metodika
4.Svešvalodu mācīšanas metodika
5.Sociālā pedagoģija un rehabilitācija
6.Dizains un māksla
7.Tulkošana
 
Radošās darbnīcas
8.Tekstils
9.Uzturmācība
10. Dizains

 

Konferences darba valodas:

latviešu, angļu, krievu.

Konferences darba kārtība

22.aprīlis

26.aprīlis
9.30-10.00
Rīta kafija
13.00-13.15
Konferences atklāšana
10.00-10.15
Atklāšana
13.15-15.00
Darbs sekcijās
10.15-13.00
Darbs sekcijās
15.00-15.30
Kafijas pauze
 
15.30-16.30
Darbs radošajās darbnīcās

Referāta ilgums

10 minūtes, diskusijai - 5 minūtes.

Dalības maksa

15,00 euro (RTA studentiem dalība ir bez maksas).

Dalības maksā ir iekļauti konferences organizatoriskie izdevumi, netiek iekļauti ceļa izdevumi un maksa par naktsmītnēm.

Pieteikšanās konferencei

Dalībnieku anketas līdz 2017.gada 13.aprīlim lūdzam iesūtīt uz e-pastu: idf.konferences@ru.lv .

Raksta iesniegšana publicēšanai

Konferences laikā prezentēto referātu autoriem būs iespēja publicēt savu pētījumu konferences  krājumā.

Raksts jāiesūta elektroniski (e-pasts: idf.konferences@ru.lv) līdz konferencei (22.aprīlim). Raksta apjoms – 6-8 lpp. datorsalikumā (MS Word, 12 burtu lielums, intervāls – Single, garnitūra Times New Roman (Cyr)). Lūdzam stingri ievērot raksta noformējuma prasības, pretējā gadījumā raksts netiks nodots recenzēšanai un publicēšanai.

Sīkāka informācija: pa tālr. 29977436 e-pastu: idf.konferences@ru.lv;  www.ru.lv
Pielikuma faili
WORD Rakstu noformēšanas noteikumi
WORD Pieteikuma anketa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv