21. Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference "Cilvēks. Vide. Tehnoloģija."

Sākas: Trešdiena, 19. Aprīlis  

WORD Konferences programma

Organizē

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultāte

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts (VTPP)

Katru gadu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (līdz 01.01.2016. Rēzeknes Augstskola) Inženieru fakultātē „Inženieru dienu” ietvaros notiek starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference

„Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas.”

Mērķis ir dot iespēju studentiem publicēt savus pētījumus un ar tiem iepazīstināt plašāku publiku. Zinātniskie raksti tiek publicēti konferences zinātnisko rakstu krājumā.

SEKCIJA „VIDES AIZSARDZĪBA,INŽENIERZINĀTNES, RAŽOŠANA UN LOĢISTIKA”

 

 • Vides problemātikas apzināšana un vides kvalitātes pētījumi
 • Vides aizsardzības problēmas celtniecībā, rūpniecībā un lauksaimniecībā
 • Ekoloģiski drošo vidi saudzējošo tehnoloģiju problēmas
 • Matemātiskās metodes, matemātiskās modelēšanas un datorprogrammēšanas vides aizsardzības problēmu risināšanā
 • Dabas resursu kompleksā un racionālā izmantošana
 • Vides un dabas saimniecības ekonomika, vides menedžments
 • Vides kvalitāte, vides analīze, monitorings un kontrole
 • Pilsētu ekoloģiskās problēmas
 • Alternatīvo enerģijas veidu izmantošanas iespējas, energoefektivitāte
 • Vides kvalitātes vērtējums ar Bioindikācijas metodēm
 • Vides mikrobiloģiskais piesārņojums
 • Notekūdeņu pētījumi, to attīrīšanas metodes un specifiskas tehnoloģijas
 • Atkritumu pārstrādes un utilizācijas esošās un jaunās tehnoloģijas atkritumu apsaimniekošanas problēmu risināšanā
 • Pārtikas produktu pārstrāde
 • Ražošanas loģistika
 • Apģērba dizains un tehnoloģijas

SEKCIJA „MEHATRONIKA UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS”

 • Mehatronika
 • Elektriskā, hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa
 • Piedziņas automātiskās vadības sistēmas
 • Robotu tehnika
 • Datorvadības sistēmas
 • Mehānika
 • Elektrotehnika
 • Elektronika
 • CNC tehnoloģijas
 • CAD/CAE/CAM tehnoloģijas
 • Metāla, plastmasu un koka apstrādes tehnoloģijas
 • Nanotehnoloģijas
 • Lāzertehnoloģijas

SEKCIJA „INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA"

 • Mākslīgā intelekta metodes
 • Neironu tīklu tehnoloģijas
 • Intelektuālās lēmumu pieņemšanas sistēmas
 • Multimediju tehnoloģijas
 • Sistēmu modelēšanas un imitāciju modelēšana
 • Informācijas sistēmas
 • Elektroniskās komercijas sistēmas
 • Attēlu atpazīšana
 • Elektroniskās komercijas informācijas sistēmu aktualitātes

SEKCIJA „BŪVNIECĪBA”

 • Jaunākie konstrukciju un apdares materiāli
 • Jaunākās tehnoloģijas būvmateriālu izgatavošanā un celtniecībā
 • Arhitektonisko veidojumu tendences Latvijā un pasaulē
 • Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi
 • Siltuma utilizācija un atkārtota izmantošana
 • Energoefektīva un vidi saudzējoša būvniecība

Konferences dalības maksa

Konferences dalības maksa ir15 EUR,RTAbakalaura un maģistra programmās studējošiem- 8EUR, kas iekļauj visus izdevumus par referāta izvērtēšanu, konferences materiālu publicēšanu, konferences dalībnieka materiāliem, rakstu krājumu un kafijas pauzi.

Dalības maksā neietilpst ceļa izdevumi un izmitināšana viesnīcās.

Norēķinu konts EUR

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIA
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē
Banka: VALSTS KASE
S.W.I.T. kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000

Reģistrācija konferencei

Reģistrācijas forma latviešu valodā: http://register.ru.lv/cvt/

Reģistrācijas forma angļu valodā: http://register.ru.lv/cvt/eng/

Svarīgi termiņi

 • Reģistrācija līdz 03.04.2017.
 • Iesniegt pilnu zinātnisko rakstu līdz 13.04.2017 cvt@ru.lv

Lūdzam autorus stingri ievērot  zinātnisko rakstu iesniegšanas datumus un noformēšanas prasības.

Laikā nesaņemtos materiālus orgkomiteja neizskatīs

Dalībniekiem tiek piedāvāts uzstāties ar prezentāciju (līdz 20 min.) vai stenda ziņojumu

PALDIES PAR VELTĪTO LAIKU, GAIDĪSIM PIETEIKUMUS!

Fotogrāfijas  - RTA videostudija, autors Māris Justs

Pielikuma faili

WORD 1. PARAUGS (EXAMPLE)

WORD 2. PARAUGS (EXAMPLE)

WORD Ierosinājums par dalības maksu

WORD Referātu noformēšanas noteikumi

WORD INFORMATION ABOUT CONFERENCE IN ENGLISH

WORD Article requirements

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv