11.starptautiskā zinātniskā konference "SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA"

Sākas: Piektdiena, 26. maijs   Beidzas: Sestdiena, 27. maijs

2017.gada 26.-27.maijā, Rēzekne, Latvija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija aicina iesniegt līdz šim nepublicētus rakstus par jaunākajiem pētījumiem izglītībā, psiholoģijā, ekonomikas un sabiedrības pārvaldībā, sabiedrības veselības uzlabošanā, pievēršot uzmanību tādiem jautājumiem kā izglītības politika un administrēšanas, mācību programmas, izglītības kvalitāte, skolotāju un visas sabiedrības izglītība, tālmācība un e-mācības, izglītības tehnoloģijas, speciālā izglītība, personības pilnveide un attīstība, labizjūta, vērtības un identitāte mūsdienu sabiedrībā, kreativitāte, psihosociālā rehabilitācija, izglītība multikulturālā sabiedrībā utt.

Konferences organizatori

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (Latvija), Klaipēdas universitāti (Lietuva), Turoņas N.Kopernika universitāti (Polija).

Konferences darbs noritēs 12 sekcijās

Augstskolas pedagoģija, Skolas pedagoģija, Pirmsskolas pedagoģija, Speciālā pedagoģija, Sociālā pedagoģija, Mūžizglītība, Inovācijas valodu apguvē un mācīšanā, Psiholoģija, Veselība un sports, Māksla un dizains, Ekonomika un sabiedrības pārvaldība, IT izmantošana izglītībā.

Darba valodas

latviešu, angļu, krievu

Akceptētie zinātniskie raksti tiks publicēti konferences „SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA” (papīra izdevums, ISSN 1691-5887, e-izdevums ISSN 2256-0629)  rakstu krājumā, kā arī tiks piedāvāti iekļaušanai Thomson Reuters datu bāzē (ISI Web of Science), CrossRef, Google Scholar, OpenAire, WordCat. Krājums SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA”  tiek izdots konferences dienā, elektroniski pieejams http://journals.ru.lv/index.php/SIE.

Mēs priecāsimies Jūs redzēt konferencē, lai diskutētu par aktuāliem jautājumiem izglītības un psiholoģijas jomā!

Sīkāka informācija par konferenci

http://conferences.ru.lv/index.php/SIE/SIE2017

E-pasts conferenceSIE@ru.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv