“Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta saturs un didaktika” (160 h)

WORD Programmas anotācija

Pieteikšanās, aizpildot WORD pieteikuma veidlapu

"Pedagogs karjeras konsultants" (80 h, sertifikāts)

WORD Programmas anotācija

"Jaunatnes lietu speciālists" (80 h, sertifikāts)

WORD Programmas anotācija

"Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas" (72 h, sertifikāts)

WORD Programmas anotācija

"Skolotāja mentordarbība izglītības iestādē" (72 h, sertifikāts)

WORD Programmas anotācija | WORD Pieteikuma veidlapa

“Pedagoģiskā atbalsta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā” (72 h, sertifikāts)

WORD Programmas anotācija

Pieteikšanās, aizpildot WORD pieteikuma veidlapu

“Izglītības procesa īstenošana speciālajā izglītības iestādē bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem” (72 h, sertifikāts)

WORD Programmas anotācija

Pieteikšanās, aizpildot WORD pieteikuma veidlapu

Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika (72 h, sertifikāts)

WORD Programmas anotācija

Pieteikšanās, aizpildot WORD pieteikuma veidlapu

„Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība” (72 h, sertifikāts)

WORD Programmas anotācija

Pieteikšanās, aizpildot WORD pieteikuma veidlapu

"Lasītmācīšana viegli un ar prieku" (40 h)

WORD Programmas anotācija

“Iekļaujoša klases kolektīva veidošana mācību procesā”(36 h)

 WORD Programmas anotācija

Tematiskā supervīzija profesionālās kompetences pilnveidošanā” (36 h)

WORD Programmas anotācija

Sociālā gleznošana, sociālās spēles - sociālā pedagoga un pedagoga profesionālās darbības  efektivitātes paaugstināšanai” (36 h)

WORD Programmas anotācija

Konfliktsituāciju risināšana mediācijas ceļā” (36 h)

WORD Programmas anotācija

Profesionālās kompetences pilnveidošanās supervīzijā” (36 h)

WORD Programmas anotācija

"Latviešu apģērba vēsture" (36 h)

WORD Programmas anotācija

INTEGRĀCIJA SĀKAS AR MĀCĪŠANOS:kā strādāt ar imigrantiem un viņu bērniem (36 stundas)

WORD Programmas anotācija

"Bērna ar attīstības traucējumiem izglītošana iekļaujoša izglītības procesa īstenošanas kontekstā" (36 h)

WORD Programmas anotācija

"Bērni ar attīstības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādes mācību procesā" (36 h)

WORD Programmas anotācija

"Pedagogu darba novitātes speciālās izglītības mācību procesā" (36 h)

WORD Programmas anotācija

"Bērnu interešu aizsardzības juridiski psiholoģiskais aspekts" (24 h vai 12 h)

WORD Programmas anotācija

"LEGO robotika pedagogiem I" (12 h).

WORD Programmas anotācija

"Projekti izglītībā - ES finansējuma piesaiste pedagoga darbā" (12 h)

WORD Programmas anotācija

„Skolēnu komunikatīvās kompetences pilnveide  pedagoģiskajā procesā” (12 h)

WORD Programmas anotācija

"Rotaļdarbība mazbērnu vecumā pirmskolas izglītības iestādē" (24 h)

WORD Programmas anotācija

"Atbalsta pasākumu nodrošināšana bērniem ar aritmētisko iemaņu traucējumiem" (12 h)

WORD Programmas anotācija

Sporta treneru pedagoģijas kompetences pilnveide (12 h)

WORD Programmas anotācija

"Skolotāja darbs iekļaujošas izglītības īstenošanas aspektā vispārējās izglītības iestādē" (12 h)

WORD Programmas anotācija

"Jaunietis darba tirgū" (12 h)

WORD Programmas anotācija

"Lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšana, to traucējumu korekcija un profilakse" (12 h)

WORD Programmas anotācija

Pieteikšanās, aizpildot WORD pieteikuma veidlapu

"Interaktīvo mācību metožu pielietojums matemātikas prasmju veidošanā un attīstīšanā skolēniem ar speciālām vajadzībām" (12 h)

WORD Programmas anotācija

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv