WORDAutoCAD”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Inženieru fakultāte, 130. Auditorija.

WORDPedagogu darba novitātes speciālās izglītības mācību procesā”, Dzelzavas internātpamatskola, Madonas novads

WORD „Pedagoģiskā atbalsta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā”, Grundzāles pamatskola, Smiltenes novads

WORD „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115

WORDPedagoģiskā atbalsta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā” , Madonas PII „Priedīte

WORD „Skolotāja mentordarbība izglītības iestādē”, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē

WORD „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība”, LKA Latvijas Kultūras koledža, Bruņinieku ielā 57, Rīgā.

WORD „Izglītības procesa īstenošana speciālajā izglītības iestādē bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem”, Rīgas 5. internātpamatskola- attīstības centrs, Slāvu ielā 19, Rīga

WORDPedagogu darba novitātes speciālās izglītības mācību procesā”, Ventspils novada Stiklu internātpamatskola

WORD „Pedagoģiskā atbalsta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas izglītības kontekstā”, Tilžas vidusskola, Balvu novads

WORDBērna ar attīstības traucējumiem izglītošana iekļaujoša izglītības procesa īstenošanas kontekstā”, Kusas pamatskola, Madonas novads

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv