Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

“Ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT). Rāznas nacionālā parka piemērs.”

WORD Informācija par kursiem

"Islāms un rietumi: vēsture, stereotipi, bailes"

WORD Informācija par kursiem

"Gleznošanas studja I"

WORD Informācija par kursiem

Aktīvās atpūtas un sporta programmas

WORD Topogrāfija un orientēšanās dabā

Datorprogrammu apguves kursi

WORDAutoCAD” (150 h)

WORDDatortīklu un Linux operētājsistēmu pamati” (40 h)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv