Jaunākās aktualitātes

17.01.2018 Pieteikšanās RTA MIC neformālās izglītības programmai „ Pacienta tiesības”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās neformālās izglītības programmai „Pacienta tiesības”.

17.01.2018 Pieteikšanās RTA MIC pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Sporta treneru pedagoģijas kompetences pilnveide”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Sporta treneru pedagoģijas kompetences pilnveide”.

26.06.2017 „Google tiešsaistes instrumenti izglītībā”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Google tiešsaistes instrumenti izglītībā”.

24.05.2017 Notiek pieteikšanās RTA MIC pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika”.

03.05.2017 RTA Mūžizglītības centrs aicina pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Speciālās izglītības saturs un didaktika”

Lai pilnveidotu profesionālās prasmes un paaugstinātu kvalifikāciju, pedagogiem, kuri strādā speciālās izglītības iestādēs, ir iespēja pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmas kursiem „Speciālās izglītības saturs un didaktika” (B programma, 80 h). Kursi ir valsts finansēti un notiek sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

28.04.2017 „Līdzdalība e-mācībās: iespējas un paņēmieni”

21. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika ERASMUS+ projekta ESCALADE (Education strategies adult education) projekta finansētu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu klātienes nodarbības.

25.04.2017 Pieteikšanās RTA MIC programmā „Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Kompetenču pieejā balstīts izglītības process, īstenojot speciālās izglītības programmas”.

19.04.2017 Atskatoties uz RTA Informācijas dienu pedagogiem

7. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika ikgadējais Informācijas dienas pasākums, kurā piedalījās ne tikai skolēni, bet arī pedagogi no dažādām izglītības iestādēm.

06.04.2017 RTA MIC notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā „Līdzdalība e-mācībās: iespējas un paņēmieni”

Mūsdienās ir liela sabiedrības daļa, kura ekonomiskās krīzes rezultātā ir zaudējusi darbu vai arī ir ar zemām pamatprasmēm, kas negatīvi ietekmē darba meklēšanas iespējas un kavē integrēšanos sabiedrībā. Tādējādi ir nepieciešama arī pedagogu sagatavošana e-vidē balstītu mācību apgūšanai, lai pilnveidotu prasmes izglītot cilvēkus ar zemām IKT pamatprasmēm. ERASMUS+ projekta ESCALADE ietvaros ir izstrādāta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma, kura paredz sniegt informāciju tālākam darbam ar šādām mērķauditorijām.

03.04.2017 Pieteikšanās RTA MIC programmā „Pedagogs karjeras konsultants”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Pedagogs karjeras konsultants”.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv