Jaunākās aktualitātes

17.04.2018 TĀLĀKIZGLĪTOTĀJU UN MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀM REĢIONU VAJADZĪBĀM

12.04.2018 RTA MIC „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika”

Notiek pieteikšanās RTA MIC pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika”.

12.04.2018 RTA MIC „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība”

Notiek pieteikšanās RTA MIC profesionālās kompetences pilnveides programmai „Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība”.

05.04.2018 RTA mācībspēki dalīsies pieredzē darbā ar MOODLE platformu

Nākamnedēļ, no 9. līdz 14. aprīlim, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesosies pārstāvji no sešām Baltkrievijas – Brestas, Gomeļas, Gorku, Grodņas, Polockas un Vitebskas – universitātēm, lai sadarbībā ar RTA mācībspēkiem Erasmus+ projekta “Mūžizglītības uzlabošana Baltkrievijā: BELL” (586278-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) ietvaros pilnveidotu zināšanas par darbu e-mācību vidē MOODLE.

26.03.2018 RTA MIC notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā „ Inovatīva darbības modeļa ieviešana skolēnu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstīšanai”

23.03.2018 RTA MIC piedāvā Augstskolu didaktikas kursus RTA personālam

17.01.2018 Pieteikšanās RTA MIC neformālās izglītības programmai „ Pacienta tiesības”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās neformālās izglītības programmai „Pacienta tiesības”.

17.01.2018 Pieteikšanās RTA MIC pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Sporta treneru pedagoģijas kompetences pilnveide”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Sporta treneru pedagoģijas kompetences pilnveide”.

26.06.2017 „Google tiešsaistes instrumenti izglītībā”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Google tiešsaistes instrumenti izglītībā”.

24.05.2017 Notiek pieteikšanās RTA MIC pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika”.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv