WORD Metodiskie norādījumi studiju pētniecisko darbu izstrādei un aizstāvēšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

PDF Metodiskie ieteikumi profesionālās prakses izstrādei SP "Ekonomika" (specializācija"Finanšu un grāmatvedības vadība")

PDF Metodiskie ieteikumi profesionālās prakses izstrādei SP "Ekonomika" (specializācija"Uzņēmējdarbības tiesības")  

WORD Metodiskie norādījumi pētniecības darbu izstrādei un aizstāvēšanai studiju virzienā „Tiesību zinātne”

WORD Maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” profesionālās prakses nolikums

PDF Izstrādātie profesionālās prakses metodiskie materiāli

PDF Izstrādātā profesionālās prakses dienasgrāmata

PDF Metodiskie ieteikumi studiju pētniecisko darbu izstrādei un aizstāvēšanai studiju virziena "Ekonomika", "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" un "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība" studentiem.

Inženieru fakultāte

WORD Prakses būvobjekta atskaite 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Būvniecība"

WORD Datorzinātņu katedra. Prakses nolikums un metodiskie norādījumi

WORD Referātu noformēšanas noteikumi

WORD Maģistra studiju programmas "Vides aizsardzība" metodiskie norādījumi maģistra praksei

WORD Pirmdiploma prakses metodiskie norādījumi augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmai "Vides inženieris"

WORD 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas prakses atskaites struktūra

WORD Ražošanas prakses metodiskie norādījumi augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmai "Vides inženieris"

WORD Vides aizsardzības prakses metodiskie norādījumi augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmai "Vides inženieris"

WORD Metodiskie norādījumi diplomdarba/diplomprojekta izstrādāšanai un noformēšanai vides inženierzinātņu studiju programmā

WORD Prakšu metodiskie norādījumi realizēti 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “MEHATRONIKA”

WORD Studiju programmas 'Elektroniskā komercija' prakses metodiskie norādījumi

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte

PDF Bakalaura studiju programmas „Interjera dizainsmetodiskie ieteikumi studiju projektu un diplomprojekta noformēšanai un aizstāvēšanai

PDF Maģistra studiju programmas „Dizains” metodiskie ieteikumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai

PDF Bakalaura studiju programmas „Interjera dizainsmetodiskie ieteikumi praksēm

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz itserviss@rta.lv