Rīkotās konferences

  • Studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. Komunikācija”;
  • Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”;
  • Starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” sekcija „Dizains”

Zinātniskie izdevumi

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”

 

Nozīmīgākās publikācijas 2014.gadā

Apele, D. (2014). Влияние Пабло Пикассо в работах латвийских художников. Pleskavas Valsts Universitāte. Starptautiska jauno zinātnieku konference. Raksts iesniegts publicēšanai. Pleskava, Krievija, 03.,04. 2014.g.

Apele, D. (2014). PABLO PIKASO GRAFIKA – IEDVESMAS AVOTS RADOŠO DARBU IZSTRĀDĒ”. 8. starptautiskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika” M.Rotko un abstraktais ekspresionisms, Daugavpils universitātes Mākslas un dizaina katedra sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils, Latvija, 176.-187.lpp. DU izdevniecība. ISBN 78-9934-8393-2-0 2014.g.

Čaupale R. (2014). Cinemas in Riga in the Interwar Period – a Mirror Reflecting Modernism and Art Deco architecture [in:] 20th Century Architecture until the 1960s and its Preservation, Gdynia City Hall, 2014, pp.83-88.

Čaupale R. (2014). Architektura kinoteatrów z lat 20. i 30. XX w. w Rydze. Zwierciadło architektury międzywojennego modernizmu i art déco. Architektura XX wieku do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Urząd Miasta Gdyni, 2014, 55-62. s.

Čaupale R. (2014). Darba vides loma un ietekme uz darbu un darba rezultātu = The Impact of Work Environment on Work Performance. Institute of National and Regional Economy Riga Technical University, Latvia, 2014. INTERREG IVC programmas projekts „Micropol – attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem” (Nr. 1097R4) http://ievf.rtu.lv/content/view/2691/1610/lang,lv/

Ezmale, S. Rimšane, I. (2014) Promoting Plurilingual Awareness in Business Environment: case of Rezekne Special Economic Zone. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 110, 24 January 2014, Pages 231–240. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013“, SCOPUS

Strode, A. Laškova, J. (2014). Karjeras vadības prasmju attīstības iespējas darba meklētājiem nodarbinātības atbalsta programmās. ”Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2014.gada 23.-24.maijs. Rēzekne, RA izdevniecība. 397.-411.lpp. (Thomson Reuters Web of Science (WoS) Conference Proceedings Citation Index datubāzē)

Strods, G. (2014). Studentu pašnoteikšanās kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā. Hamburga, Globe Edit – 285 lpp, ISBN 978-3-639-83737-7

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv