Profesore, Dr.paed.,
Velta Ļubkina

Velta.Lubkina@rta.lv
26121040
0000-0002-8127-1325
Pasniedzamie kursi: Personāla vadība un saskarsme; Pētījumu un projektu rakstīšanas metodoloģija; Personāla vadība un saskarsme; Profesionālā komopetence, darba tirgus un pētniecība
Asociētais profesors, Dr.hist.,
Vladislavs Malahovskis

vladism@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Mākslas vēsture
Docents, Dr.paed.,
Aivars Kaupužs

Aivars.Kaupuzs@rta.lv
0000-0002-1460-8864
Pasniedzamie kursi: Sports
Lektore, Mg. paed., Mg.hist.,
Valda Čakša

valda.caksa@rta.lv
26493004
Pasniedzamie kursi: Profesionālā ētika
Vieslektors,
Gatis Stafeckis

gatis.stafeckis@rta.lv
25120246
Pasniedzamie kursi: Uzņēmējdarbības pamati un mākslas menedžments; Praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas menedžments
Vieslektore, Bac.art.,
Inese Dundure

inese-d@inbox.lv
29175532
Pasniedzamie kursi: Ievads dizainera specialitātē Maketēšana Telpisko objektu projektēšana Interjera kompozīcija plaknē un telpā
Vieslektore, Mg. paed.,
Valentīna Prikule

valprikule@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Praktiskā svešvaloda (angļu)
Vieslektors, Mg.iur.,
Aldis Kaļva

aldis.kalva@rta.lv
26197005
Pasniedzamie kursi: Kultūra un autortiesības
Asociētais profesors, Dr.paed.,
Gunārs Strods

Gunars.Strods@rta.lv
29631948
0000-0001-8791-7345
Pasniedzamie kursi: Vides un cilvēka personības mijsakarības; Vides filosofiskie aspekti
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
0000-0002-9762-3874
Pasniedzamie kursi: Līderības vadība
Lektore, Mg. paed.,
Liene Zarembo

liene.zarembo@rta.lv
26481053
Pasniedzamie kursi: Radošas darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas; Modes dizains
Lektore, Mg. paed., Mg.art., Mg.design,
Diāna Apele

diana.apele@rta.lv
Vieslektore, Mg. paed., Mg.art.,
Nataļja Losāne

natalosane@inbox.lv
29372738
Pasniedzamie kursi: Interjera stili; Lietišķā grafika un šrifts
Vieslektore, Mg. paed.,
Veronika Korkla

Veronika.Korkla@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Mākslas filozofija, estētika un socioloģija; Filozofija
Vieslektors, Mg. paed., Mg.art.,
Aivars Bulis

aivars.bulis@du.lv
28751213
Pasniedzamie kursi: Grafiskais dizains
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv