Virziena vadītājs(a)

Docente, Dr.paed., Mg.sc.ing., Mg.art.,
Aina Strode

aina.strode@rta.lv
0000-0001-9702-5834
Asociētais profesors, Mg.art.,
Vladislavs Paurs

vladislavs.paurs@rta.lv
Vieslektore, Mg.oec.,
Aija Vanaga

aija.vanaga@gmail.com
26385873
Lektore, Mg. paed., Mg.art., Mg.design,
Diāna Apele

diana.apele@rta.lv
Lektore, Mg.sc.ing., Mg. paed.,
Silvija Mežinska

silvija.mezinska@rta.lv
25458833
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv