2017. gads

Studiju programmas nosaukums

 Absolventu saraksts

Dizains (kods 47214)

 Agate Ignatoviča, Zelma Kačkāne, Jūlija Keiviša, Ilze Kukule, Silvija Mežinska, Diāna Poševa, Velga Sarmule, Kristīne Uzuleņa

2016. gads

Studiju programmas nosaukums

Absolventu saraksts

Dizains (kods 47214)

Delvere Sarma, Ivanova Irēna, Losāne Nataļja, Zvonņikova Ineta

Interjera dizains  (kods 42214)

Greize Laura, Kolosova Natālija, Miezīte Santa, Rokjāne Santa, Tribrate Kristīna, Utāns Ralfs

Vides dizains (kods 41214)

Gruševa Linda, Grīnbauma Līna, Kaša Sanda,

Šimanoviča Jana, Ziepniece Juta

2015.gads

Studiju programmas nosaukums

Absolventu saraksts

Interjera dizains (42214)

Kačkāne Zelma, Keiviša Jūlija, Kukule Ilze, Opincāne Diāna, Poševa Diāna, Vīksna Airita

Dizains (47214)

Apele Diāna, Elksne Mārīte, Logina Sintija, Skaba Anna, Trizna Elvīra

 2014.gads

Studiju programmas nosaukums

Absolventu saraksts

Vides dizains (41214)

Brakovska Ilze, Sipčenko Olga, Skutele Dzintra, Ustane Baiba, Viša Daiga

Interjera dizains (42214)

Drozdova Irina, Ivanova Irēna, Jonikāne Jolanta, Kārkliņa Zane, Kunčarova Zaiga, Līdaka Kristiāna, Piruška Lāsma, Siņakova Valentīna, Voronovs Aleksejs

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz itserviss@rta.lv