Ekonomikas un pārvaldības fakultātes nepilna laika studiju mācību nedēļu grafiks 2017./2018.st.g.

Rudens semestris
Studiju programma
Kurss
I ievirzes sesija
II ievirzes sesija
Ieskaišu/eksāmenu sesija
Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Grāmatvedība
5.
Profesionālā prakse un studiju darba izstrāde
4.
18.09.-23.09.2017.
30.10.-04.11.2017.
08.01.-13.01.2018.
3.
25.09.-30.09.2017.
06.11.-11.11.2017.
15.01.-20.01.2018.
2.
22.09., 23.09., 24.09.,  20.10., 21.10., 22.10.; 10.11., 11.11.,  12.11.; 08.12., 09.12., 10.12.2017.; 12.01., 13.01., 14.01.2018.
1.
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura st.pr.
„Tiesību zinātne”
5.
20.10.2017. pirmsdiploma prakses iesniegšana
27.10.2017. pirmsdiploma prakses aizstāvēšana
2018.janvārī valsts pārbaudījumi, bakalaura darba aizstāvēšana
4.
09.10.-14.10.2017.
27.11.-02.12.2017.
22.01.-27.01.2018.
3.
02.10.-07.10.2017.
06.11.-11.11.2017.
22.01.-27.01.2018.
2.
25.09.-30.09.2017.
30.10.-04.11.2017.
15.01.-20.01.2018.
1.
25.09.-30.09.2017.
16.10.-21.10.2017.
08.01.-13.01.2018.
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura st.pr.
„Robežapsardze”
5.
18.09.-23.09.2017.
2018.janvārī diplomdarba aizstāvēšana
4.
11.09.-16.09.2017.
16.10. -21.10.2017.
08.01.-13.01.2018.
3.
18.09.-23.09.2017.
23.10.-28.10.2017.
15.01.-20.01.2018.
Profesionālā maģistra st.pr.
„Finanšu vadība”, st.pr. „Finanses
2.
29.09., 30.09.,01.10.;  27.10.; 28.10., 29.10.; 24.11., 25.11., 26.11., 14.12., 16.12., 17.12.2017.; 19., 20.01., 21.01.2018.
1.
Pavasara semestris
Studiju programma
Kurss
I ievirzes sesija
II ievirzes sesija
Ieskaišu/eksāmenu sesija
Ekonomika, Uzņēmējdarbība
5.
Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana, valsts pārbaudījumi
4.
19.02.-24.02.2018.
16.04.-21.04.2018.
18.06.-22.06.2018.
3.
26.02.-03.03.2018.
23.04.-28.04.2018.
28.05.-02.06.2018.
2.
16.02.-18.02.; 16.03.-18.03.; 20.04.-22.04.; 18.05.-20.05.; 08.06.-10.06.2018.
1.
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura st.pr.
„Tiesību zinātne”
4.
19.03.-24.03.2018.
23.04.-24.04.2018.
04.06.-09.06.2018.
3.
05.03.-10.03.2018.
16.04.-21.04.2018.
11.06.-15.06.2018.
2.
26.02.-03.02.2018.
09.04.- 14.04.2018.
11.06.-15.06.2018.
1.
19.02.-25.02.2018.
12.03.-17.03.2018.
14.05.-20.05.2018.
2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura st.pr.
„Robežapsardze”
4.
12.02.-17.02.2018.
05.03.-10.03.2018.
23.04.-28.04.2018.
3.
19.02.-24.02.2018.
09.04.-14.04.2018.
21.05.-26.05.2018.
Profesionālā maģistra st.pr.
„Finanšu vadība”, st.pr. „Finanses
2.
Maģistra darba aizstāvēšana
1.
23.02.-25.02.; 23.03.-25.03.; 27.04.-29.04.; 25.05.-26.05.; 15.06.-17.06.2018.


Inženieru fakultātes nepilna laika studiju mācību nedēļu grafiks 2017./2018.st.g.

Rudens semestris Pavasara semestris
1.     Ievirzes sesija 1.    Ievirzes sesija
1.      18.09.2016.-23.09.2017. 3., 4.kurss
2.      25.09.2017.-30.09.2017. 2.kurss
3.      02.10.2017.-07.10.2017. 1.kurss
1.       19.02.2018.-24.02.2018.  3.kurss
2.       26.02.2018.-03.03.2018.  2.kurss
3.       05.03.2018.-10.03.2018.  1.kurss
2.     Ievirzes sesija 2.    Ievirzes sesija
1.     16.10.2017.-21.10.2017. 3.kurss, 4.kurss
2.     30.10.2017.-04.11.2017. 2.kurss
3.     06.11.2017.-11.11.2017. 1.kurss
1.      19.03.2018. – 24.03.2018. 3.kurss
2.      09.04.2018. – 14.04.2018. 2.kurss
3.      16.04.2018.. – 21.04.2018. 1.kurss
3.      Eksāmenu- ieskaišu sesija 3.    Eksāmenu- ieskaišu sesija
1.      27.11.2017.-02.12.2017.  4.kurss
2.      08.01.2018.-13.01.2018.  3.kurss
3.      15.01.2018.-20.01.2018.  1.kurss, 2.kurss
1.      14.05.2018. – 19.05.2018.  3.kurss
2.      28.05.2018. – 02.06.2018. 1.kurss, 2.kurss

 

Izglītības un dizaina fakultātes nepilna laika studiju mācību nedēļu grafiks 2017./2018.st.g.

Rudens semestris

Ievirzes sesija: 23.10.2017.-28.10.2017.
Eksāmenu- ieskaišu sesija: 27.12.-30.12.2017.; 02.01.-05.2018.

Pavasara semestris

Ievirzes sesija: 12.03.2017.-17.03.2018.
Eksāmenu- ieskaišu sesija: 04.06.2018.-09.06.2018.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv