NĀC MĀCĪTIES RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJĀ!

Neformālās izglītības programmas

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Norises laiki Kopējā mācību maksa* Līdzmaksā-jums 10%*
Datu analīze un pārskatu sagatavošana Bez ierobežojuma Dr.sc.ing.Sergejs Kodors 2 mēneši (16 h) 7 - 20 personas Mēneša katra otrā sestdiena 10.00 - 14.00  72,00 EUR 7,20 EUR
Java programmēšana Bez ierobežojuma Dr.sc.ing.Sergejs Kodors 2 mēneši (24 h) 7 - 20 personas Sestdiena10.00 - 14.00 108,00 EUR 10,80 EUR
Mājas lapu veidošana Bez ierobežojuma Dr.sc.ing.Sergejs Kodors 2 mēneši (16 h) 7 - 20 personas Mēneša katra pirmā sestdiena 10.00 - 14.00 72,00 EUR 7,20 EUR
Microsoft C# programmēšana Vēlamas priekšzināšanas par programmēšanu Mg.sc.comp.Jurijs Musatovs 2 mēneši (24 h) 7 - 20 personas Sestdiena10.00 - 14.00 108,00 EUR 10,80 EUR
Microsoft SQL Server datu bāzu administrēšana Vēlamas priekšzināšanas par datu bāzēm Dr.sc.ing.Pēteris Grabusts 1,5 mēneši (24 h) 7 - 20 personas Sestdiena14.00 - 18.00 108,00 EUR 10,80 EUR
Lielo datu (big data) analīze Vēlamas priekšzināšanas par datu bāzēm un pamatdarbības ar MS SQL Server Dr.sc.ing.Pēteris Grabusts 2 mēneši (24 h) 7 - 20 personas Sestdiena9.00 - 13.00 108,00 EUR 10,80 EUR
Microsoft Windows servera ieviešana Vidējā izglītība Mg.comp.sc.Mihails Kijaško 4 mēneši (64 h) 7 - 20 personas Sestdiena10.00 - 14.00 288,00 EUR 28,80 EUR
Microsoft.NET programmēšana Vēlamas priekšzināšanas par programmēšanu Mg.sc.comp.Jurijs Musatovs 2 mēneši (24 h) 7 - 20 personas Piektdiena14.00 - 18.00 108,00 EUR 10,80 EUR
Mobilo lietojumu programmēšana Apmeklēts kurss "Java programmēšana" vai prasmes realizēt vienkāršus algoritmus Java programmēšanas valodā Dr.sc.ing. Sergejs Kodors 1,5 mēneši (24 h) 7 - 20 personas Sestdiena14.00 - 18.00 108,00 EUR 10,80 EUR
Microsoft SQL Server datu bāzu vaicājumu veidošana Vēlamas priekšzināšanas par datu bāzēm un pamatdarbības ar MS SQL Server Dr.sc.ing.Pēteris Grabusts 1 mēnesis (16 h) 7 - 20 personas Piektdiena14.00 - 18.00 72,00 EUR 7,20 EUR
LINUX sistēmu ieviešana Vidējā izglītība Mg.comp.sc.Mihails Kijaško 4 mēneši (80 h) 7 - 20 personas Piektdiena15.00-19.00Sestdiena10.00 - 14.00 366,00 EUR 36,60 EUR
Microsoft ASP.NET MVC 4 tīmekļa lietotņu izstrāde Vēlamas priekšzināšanas par programmēšanu Mg.sc.comp.Jurijs Musatovs 2 mēneši (24 h) 7 - 20 personas Sestdiena9.00 - 13.00 108,00 EUR 10,80 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Pieteikšanās līdz 6. novembrim!

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Atbrīvošanas aleja 115, 115. kabinetā, pirmdienās 13:00 - 15:00, trešdienās 15:30 - 16:30, piektdienās 9:30 - 11:30.
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: muzizglitiba@rta.lv, T. 29336118, 26411587

WORD Informācija par projektu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv