Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra
Vārds, Uzvārds Zinātņu nozare Termiņš
Dr.paed. Gunārs Strods Pedagoģija 23.07.2015.-23.07.2018.
Dr.oec. Jeļena Lonska Ekonomika 18.06.2015.-18.06.2018.
Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks Vides zinātne 17.09.2015.-17.09.2018.
Dr.sc.ing. Artis Teilāns Datorzinātne, Informācijas tehnoloģijas 18.06.2015.-18.06.2018.
Dr.biol. Anna Mežaka Bioloģija, vides zinātne, mežzinātne 23.07.2015.-23.07.2018.
Dr.paed. Velta Ļubkina Pedagoģija 19.11.2015.-19.11.2018.
Dr. philol. Sanita Lazdiņa Valodniecība  13.02.2013.-13.02.2017.
Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts Informācijas tehnoloģijas 17.03.2016.-17.03.2019.
Dr.paed. Ilga Prudņikova Pedagoģija 23.05.2013.-23.05.2016.
Dr.biol. Rasma Tretjakova Vides zinātne 14.11.2013.-14.11.2016.
Dr.paed. Jānis Dzerviniks Pedagoģija 18.02.2016. - 18.12.2019.
Dr.sc.ing. Oļegs Užga-Rebrovs Informācijas tehnoloģijas 16.04.2015.-16.04.2016.
Dr.paed. Aina Strode Pedagoģija 23.07.2015.-23.07.2016.
Dr.paed. Svetlana Ušča Pedagoģija 10.07.2014.-10.07.2017.
Dr.paed. Aivars Kaupužs Pedagoģija (Sporta zinātne) 18.09.2014.-18.09.2017.
Dr.paed. Marina Marčenoka Pedagoģija 15.05.2014.-15.05.2017.
Dr.oec.    Sandra Ežmale Ekonomika, Reģionālā ekonomika 18.12.2014.-18.12.2017.
Dr.paed., Ilmārs Kangro Matemātika 19.02.2015.-19.02.2018.
Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks Vides zinātne, Vides inženierzinātne 16.04.2015.-16.04.2018.
Dr.oec. Iveta Mietule Ekonomika 18.09.2014.–18.09.2017.
Dr.oec. Anda Zvaigzne Vadībzinātne 18.12.2014.–18.12.2017.
Dr.iur. Līga Mazure
Juridiskā zinātne, civiltiesību apakšnozare. 22.10.2015.–22.10.2018.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv