LZP Apstiprinātie eksperti

Vārds, Uzvārds
Zinātņu nozare
Termiņš
Dr.paed. Velta Ļubkina
Pedagoģija
19.11.2015.-19.11.2018.
Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts
Informācijas tehnoloģijas
17.03.2016.-17.03.2019.
Dr.paed. Aina Strode
Pedagoģija
25.11.2016.-25.11.2019.
Dr.paed. Jānis Dzerviniks
Pedagoģija
18.02.2016. - 18.12.2019.
Dr.paed. Ilga Prudņikova
Pedagoģija
22.12.2016.-22.12.2019.
Dr. philol. Sanita Lazdiņa
Valodniecība 
18.01.2017.-19.01.2020.
Dr.art. Deniss Hanovs
Komunikācijas zinātne
15.03.2017.-16.03.2020.
Dr.sc.ing. Oļegs Užga-Rebrovs
Informācijas tehnoloģijas
17.05.2017.-17.05.2020.
Dr.oec. Iveta Mietule
Ekonomika, Vadībzinātne
17.05.2017.-17.05.2020.
Dr.paed. Marina Marčenoka
Pedagoģija
17.05.2017.-17.05.2020.
Dr.sc.ing., Andris Martinovs
Mehānika
20.09.2017.-20.09.2020.
Dr.hist. Aleksandrs Ivanovs
Vēsture
21.12.2017.-20.12.2020.
Dr.phys. Pēvels Narica
Fizika un astronomija 22.03.2018.-21.03.2021.
Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks
Vides inženierija un enerģētika 17.05.2018.-16.05.2021.
Dr.sc.ing. Sergejs Kodors
Datorzinātnes un informātika 07.09.2018.-06.09.2021.
Dr.paed. Svetlana Ušča
Izglītības zinātnes 17.11.2017.-15.11.2020.
Dr.oec. Jeļena Lonska
Ekonomika un uzņēmējdarbība 07.09.2018.-06.09.2021.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv