LZP Apstiprinātie eksperti

N.p.k.
Vārds, Uzvārds
Zinātņu nozare
Termiņš
1.
Dr.sc.ing. Irēna Silineviča
Ekonomika, Reģionālā ekonomika
20.11.2014.-20.11.2017.
2.
Dr.oec. Sandra Ežmale
Ekonomika, Reģionālā ekonomika
18.12.2014.-18.12.2017.
3.
Dr.oec. Anda Zvaigzne
Vadībzinātne
18.12.2014.–18.12.2017.
4.
Dr.paed., Ilmārs Kangro
Matemātika
19.02.2015.-19.02.2018.
5.
Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks
Vides zinātne, Vides inženierzinātne
16.04.2015.-16.04.2018.
6.
Dr.sc.ing. Artis Teilāns
Datorzinātne, Informācijas tehnoloģijas
18.06.2015.-18.06.2018.
7.
Dr.oec. Jeļena Lonska
Ekonomika
18.06.2015.-18.06.2018.
8.
Dr.biol. Anna Mežaka
Bioloģija, vides zinātne, mežzinātne
23.07.2015.-23.07.2018.
9.
Dr.paed. Gunārs Strods
Pedagoģija
23.07.2015.-23.07.2018.
10.
Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks
Vides zinātne
17.09.2015.-17.09.2018.
11.
Dr.iur. Līga Mazure
Juridiskā zinātne, civiltiesības
22.10.2015.–22.10.2018.
12.
Dr.paed. Velta Ļubkina
Pedagoģija
19.11.2015.-19.11.2018.
13.
Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts
Informācijas tehnoloģijas
17.03.2016.-17.03.2019.
14.
Dr.paed. Aina Strode
Pedagoģija
25.11.2016.-25.11.2019.
15.
Dr.paed. Jānis Dzerviniks
Pedagoģija
18.02.2016. - 18.12.2019.
16.
Dr.paed. Ilga Prudņikova
Pedagoģija
22.12.2016.-22.12.2019.
17.
Dr. philol. Sanita Lazdiņa
Valodniecība 
18.01.2017.-19.01.2020.
18.
Dr.art. Deniss Hanovs
Komunikācijas zinātne
15.03.2017.-16.03.2020.
19.
Dr.sc.ing. Oļegs Užga-Rebrovs
Informācijas tehnoloģijas
17.05.2017.-17.05.2020.
20.
Dr.oec. Iveta Mietule
Ekonomika, Vadībzinātne
17.05.2017.-17.05.2020.
21.
Dr.paed. Marina Marčenoka
Pedagoģija
17.05.2017.-17.05.2020.
22.
Dr.sc.ing., Andris Martinovs
Mehānika
20.09.2017.-20.09.2020.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv