Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija rakstveida izsolē iznomā telpas Aatbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Pieteikties izsolei var līdz 2018.gada 17.jūlijam plkst.16.00.

PDF Izsoles noteikumi

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) paziņo par vieglās a/m Suzuki Grand Vitara, reģ. Nr. GM8666, 2007.g., pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupēju soli.

Izsoles sākumcena EUR 1450. Izsoles nodrošinājums – EUR 145 un dalības maksa EUR 10 līdz izsoles dienai jāiemaksā RTA norēķinu kontā Nr. LV90TREL9150160000000 Valsts Kasē. Izsole notiks RTA, 121.telpā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, 2018. gada 3.aprīlī plkst. 11.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties RTA, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, tālr. 28325368 vai mājas lapā internetā www.rta.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija un dokumentu iesniegšana izsolei notiek darba dienās, no 2018.gada 16.marta līdz 2018. gada 30.martam darba dienās no plkst. 08.30 līdz 16.30, RTA, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Transportlīdzekli var apskatīt Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, apskates laiku saskaņojot pa tālr. 27884555. Samaksa par nosolīto transportlīdzekli veicama 7 dienu laikā pēc izsoles dienas.

PDF Izsoles noteikumi

Vairāk foto:

"Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija rakstveida izsolē iznomā biroja telpu Aatbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē.

Pieteikties izsolei var līdz 2018.gada 4.janvārim plkst.16.00."

PDF Izsoles kārtība

PDF Par izsoles kārtības apstiprināšanu

„Izsoles rezultāts: Visaugstāko nomas maksu ir piedāvājusi SIA „Vides enerģija”, reģ.Nr.40103209616, - EUR 3,58 par 1m2 un ir kļuvusi par tiesību ieguvēju nomas līguma slēgšanai.”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija rakstveida izsolē iznomā kustamo mantu – biroja mēbeles 50 (piecdesmit) biroja mēbeļu uzskaites vienības saskaņā izsoles kārtību.

Pieteikties izsolei var līdz 2017gada 21.jūnijam plkst. 16:00.

PDF Izsoles kārtība

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija rakstveida izsolē iznomā kustamo mantu – biroja mēbeles un iekārtas - 25 (divdesmit piecas) biroja mēbeļu un iekārtu uzskaites vienības saskaņā izsoles kārtību.

Pieteikties izsolei var līdz 2017gada 3.maijam plkst. 16:00.

PDF Izsoles noteikumi

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) izsludina metu konkursu Vladislava Lōča pieminekļa skices un piemineklim pieguļošās teritorijas labiekārtošanas projekta meta izstrādei.

Metu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 6.aprīlim plkst. 11:00, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektorātā, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē.
Darba laiks - darbdienās no plkst.: 8:30 līdz plkst.: 17:00.

WORD Metu konkurss_10.03.17

RAR archive atbrivosanas_90

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) rakstveida izsolē iznomā telpas Atbrīvošanas alejā 115 k-3, Rēzeknē.

Pieteikties izsolei var līdz 2017gada 10.martam plkst. 16:00.

Publikācija Valsts nekustamo īpašumu mājas lapā: http://www.vni.lv/lat/ sludinajumi/?id=18637

WORD Izsoles kārtība, Atbrīvošasnas aleja 115, k-3

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) izsludina metu konkursu Vladislava Lōča pieminekļa skices un piemineklim pieguļošās teritorijas labiekārtošanas projekta meta izstrādei.

Metu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 9.martam plkst. 11:00, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektorātā, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē.
Darba laiks - darbdienās no plkst.: 8:30 līdz plkst.: 17:00.

WORD Metu konkursa nolikums

RAR archive atbrivosanas_90

Vieglās a/m Renault Megane, reģ. Nr. EP8648, 2002.g., pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupēju soli

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) paziņo par vieglās a/m Renault Megane, reģ. Nr. EP8648, 2002.g., pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupēju soli. Izsoles sākumcena EUR 750. Izsoles nodrošinājums – EUR 75, dalības maksa EUR 15 līdz izsoles dienai jāiemaksā RTA norēķinu kontā Nr. LV90TREL9150160000000 Valsts Kasē. Izsole notiks RTA, 121.telpā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, 2016. gada 21.decembrī plkst. 11.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties RTA, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, tālr. 28325368 vai mājas lapā internetā www.ru.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija un dokumentu iesniegšana izsolei notiek darba dienās, no 2016.gada 6.decembra plkst. 08.30 un līdz 2016. gada 20.decembrim plkst. 16.30, RTA, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Transportlīdzekli var apskatīt Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, darbadienās no plkst. 8.30-12.00 no 13.00-16.30, apskates laiku saskaņojot pa tālr. 27884555. Samaksa par nosolīto transportlīdzekli veicama 7 dienu laikā pēc izsoles dienas.

PDF Izsoles noteikumi

       

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) paziņo par pasažieru autobusa Mercedes Benz 313 (15 sēdvietas, reģ. Nr. EC8125, 2000.g.) pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupēju soli.

Izsoles sākumcena EUR 2050. Izsoles nodrošinājums – EUR 200,50 un dalības maksa EUR 15 līdz izsoles dienai jāiemaksā RTA norēķinu kontā Nr. LV90TREL9150160000000 Valsts Kasē. Izsole notiks RTA, 121.telpā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, 2016. gada 12.decembrī plkst. 11.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties RTA, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, darbadienās no plkst. 8.30-12.00 no 13.00-16.30, tālr. 28325368 vai mājas lapā internetā www.ru.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija un dokumentu iesniegšana izsolei notiek darba dienās, no 2016.gada 25.novembra plkst. 08.30 un līdz 2016. gada 9.decembrim plkst. 16.30, RTA, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Transportlīdzekli var apskatīt Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, darbadienās no plkst. 8.30-12.00 no 13.00-16.30, apskates laiku saskaņojot pa tālr. 27884555. Samaksa par nosolīto transportlīdzekli veicama 7 dienu laikā pēc izsoles dienas.

PDF Izsoles noteikumi

       

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) rakstveida izsolē iznomā biroja telpas Maskavas ielā 22, Rēzeknē.

Pieteikties izsolei var līdz 2016.gada 28.novembrim plkst. 16:00.

WORD Izsoles kārtība

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) rakstveida izsolē iznomā telpas ofisu vajadzībām un garāžas Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē (renovētā ēkā pilsētas centrā).

Pieteikties izsolei var līdz 2016.gada 8.novembrim plkst. 16:00.

WORD Izsoles kārtība

WORD Lēmums par izsoles kārtību

 

[29.06.2016] Telpu noma Atbrīvošanas alejā 90

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) rakstveida izsolē iznomā telpas Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē (renovētā ēkā) ar kopējo platību 69,20m2 kafejnīcas vajadzībām (cena EUR 1/m2 bez PVN) un garāžas telpas 25,4m2, 30,7m2,36,3m2 platībā (cena EUR 1,21/m2 bez PVN). Interesents var nomāt vienu atsevišķu garāžu. Pieteikties izsolei var līdz 2016.gada 6.jūlijam plkst. 16:00.

PDF Izsoles kārtība AA90

[29.06.2016] Telpu noma Atbrīvošanas alejā 115

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) rakstveida izsolē iznomā telpas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē (rekonstruētā ēkā) ar kopējo platību 183,00m2 sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem (kafejnīcas) vajadzībām (cena EUR 1,50/m2 bez PVN). Pieteikties izsolei var līdz 2016.gada 6.jūlijam plkst. 16:00.

PDF Izsoles kārtība AA115

Automašīnas GAZ 53 12 (kravas kaste) pārdošana mutiskā izsolē ar augšupēju soli

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) paziņo par automašīnas GAZ 53 12 (kravas kaste), valsts reģistrācijas Nr. AR4454), izlaiduma gads – 1988., pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupēju soli. Izsoles sākumcena EUR 441,02. Izsoles nodrošinājums – EUR 44,10 līdz izsoles dienai jāiemaksā RTA norēķinu kontā Nr. LV90TREL9150160000000 Valsts Kasē. Izsole notiks RTA, 121.telpā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, 2016. gada 18.maijā, plkst. 11.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties RTA, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, darbadienās no plkst. 8.30-12.00 no 13.00-16.30, tālr. 28325368 vai mājas lapā internetā www.ru.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija un dokumentu iesniegšana izsolei notiek darba dienās, no 2016.gada 3.maija līdz 2016.gada 17.maijam, RTA, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Transportlīdzekli var apskatīt Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, darbadienās no plkst. 8.30-12.00 no 13.00-16.30, apskates laiku saskaņojot pa tālr. 27884555. Samaksa par nosolīto transportlīdzekli veicama 7 dienu laikā pēc izsoles dienas.

PDF Izsoles noteikumi

Pasažieru autobusa Mercedes Benz 313 (15 sēdvietas, reģ. Nr. EC8125, 2000.g.) pārdošana mutiskā izsolē ar augšupēju soli

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) paziņo par pasažieru autobusa Mercedes Benz 313 (15 sēdvietas, reģ. Nr. EC8125, 2000.g.) pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupēju soli. Izsoles sākumcena EUR 3550. Izsoles nodrošinājums – EUR 355 un dalības maksa EUR 15 līdz izsoles dienai jāiemaksā RTA norēķinu kontā Nr. LV90TREL9150160000000 Valsts Kasē. Izsole notiks RTA, 121.telpā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, 2016. gada 15.aprīlī plkst. 11.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties RTA, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, darbadienās no plkst. 8.30-12.00 no 13.00-16.30, tālr. 28325368 vai mājas lapā internetā www.ru.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija un dokumentu iesniegšana izsolei notiek darba dienās, no 2016.gada 31.marta plkst. 08.30 un līdz 2016. gada 14.aprīlim plkst. 16.30, RTA, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Transportlīdzekli var apskatīt Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, darbadienās no plkst. 8.30-12.00 no 13.00-16.30, apskates laiku saskaņojot pa tālr. 27884555. Samaksa par nosolīto transportlīdzekli veicama 7 dienu laikā pēc izsoles dienas.

PDF Izsoles noteikumi

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija atklātā rakstveida izsolē iznomā nedzīvojamās telpas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ēkā administratīvās darbības / komercdarbības nodrošināšanai Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē.

Telpas un to platība:

  1. telpa Nr.112 (inventarizācijas lietā telpas Nr.34) - 25,50 m2 platībā;
  2. telpa Nr.113 (inventarizācijas lietā telpas Nr.35)- 29,50 m2 platībā;
  3. telpa Nr.114 (inventarizācijas lietā telpas Nr.36) - 69,60 m2 platībā.

Objekta nosacītā nomas maksa tiek noteikta EUR 3,53 (trīs euro un piecdesmit trīs centi) bez PVN par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī.

Interesentiem ir tiesības pieteikties uz visa objekta vai tā daļas nomu atbilstoši telpu nomas tiesību izsoles kārtībai.

Kontaktpersona: Andris Skredeļs, tālr.: 27884555

PDF Izsoles noteikumi

PDF Telpu plāns

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv