Konferences Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Konferences nosaukums

Laiks

Starptautiskā studentu zinātniskā konference "PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA."

 2017.gada 22. un 26.aprīlis

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4601

4. pasaules latgaliešu saiets "LATGALES SIMTGADES KONGRESS"

WORD Kongresa dorba kuorteiba (TEZIS)

WORD Kongresa darba kārtība (TĒZES)

2017. gada 5.–6. maijs, Rēzekne, Latgale, Latvija

Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski – praktiskā konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS”

International Student and Teacher Scientific and Practical Conference "INDIVIDUAL. SOCIETY. STATE"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Rēzeknē, Latvijā 2017.gada 19.-20.maijā

Rezekne Academy of Technologies, Rēzekne, Latvia, 19th-20th May, 2017

11.starptautiskā zinātniskā konference "SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA"

2017.gada 26.-27.maijā, Rēzekne, Latvija

11. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Vide. Tehnoloģija. Resursi"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne, Latvija, 2017. gada 15. - 17. jūnijs

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv