Konferences Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Konferences nosaukums

Laiks

Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski – praktiskā konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS”

International Student and Teacher Scientific and Practical Conference "INDIVIDUAL. SOCIETY. STATE"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Rēzeknē, Latvijā 2017.gada 19.-20.maijā

Rezekne Academy of Technologies, Rēzekne, Latvia, 19th-20th May, 2017

11.starptautiskā zinātniskā konference "SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA"

2017.gada 26.-27.maijā, Rēzekne, Latvija

11. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Vide. Tehnoloģija. Resursi"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne, Latvija, 2017. gada 15. - 17. jūnijs

VI starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Māksla un mūzika kultūras diskursā"

Plašāka informācija - http://conferences.ru.lv/index.php/AMCD/AMCD2017

2017. gada 10.-11. novembrī, Rēzekne, Latvija

   

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz itserviss@rta.lv