Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

Konferences Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

Konferences nosaukums

Laiks

Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski – praktiskā konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS”

International Student and Teacher Scientific and Practical Conference "INDIVIDUAL. SOCIETY. STATE"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Rēzeknē, Latvijā 2017.gada 19.-20.maijā

Rezekne Academy of Technologies, Rēzekne, Latvia, 19th-20th May, 2017

11.starptautiskā zinātniskā konference "SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA"

2017.gada 26.-27.maijā, Rēzekne, Latvija

11. starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Vide. Tehnoloģija. Resursi"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne, Latvija, 2017. gada 15. - 17. jūnijs

VI starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Māksla un mūzika kultūras diskursā"

Plašāka informācija - http://conferences.ru.lv/index.php/AMCD/AMCD2017

2017. gada 10.-11. novembrī, Rēzekne, Latvija

   

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv