Konferences ārpus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas

Konferences nosaukums

Norises vieta

Norises laiks

Saite/ kontaktpersona

АНО Издательский Дом «Научное Обозрение»

-

Apr., -Dec. 2018

http://russian-science.info/category/news

CURRENT CHALLENGES OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT

 Poznan, Poland. 

September 11- 13, 2018

PDF First announcement

PDF Application form

6th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM (EWDTS-2018)

Kazan, Russia

September 14 - 17, 2018

https://conf.ewdtest.com/

PDF CFP2018en-16-01-1

II International Scientific Conference Natural Environment and Development

Lodz, Poland

25-26 September 2018

http://www.ekonomia.uni.lodz.pl/en/ii-international-scientific-conference-natural-environment-and-development/

«Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма»

Pleskava, Krievija;

2018.g. 11.-13.oktobris

http://pskoviana.ru/anonsy/3445-iv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-populyarizatsiya-kulturnogo-i-istoricheskogo-naslediya-i-razvitie-turizma

Spaces and Places in Transition – Urban and Rural Transformations in Central and Eastern Europe

Prague

November.7-10, 2018

http://spaces2018.cz/

Konferences Latvijas augstākās izglītības iestādēs

Baltijas Starptautiskā akadēmija – http://bsa.edu.lv/lang/lat/konferences/konferences.htm

Banku augstskola – http://www.ba.lv/petnieciba/konferences

Biznesa augstskolā „Turība” – http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/petnieciba/150/

Daugavpils Universitāte – http://du.lv/lv/zinatne/zinatniskas_aktivitates

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola – http://www.isma.lv/konferences-un-petijumi/konferences

Latvijas Kultūras akadēmija – http://www.lka.edu.lv/lv/par-akademiju/tradicionalie-notikumi

Latvijas Lauksaimniecības universitāte – http://www2.llu.lv/research_conf/

Latvijas Universitāte – http://www.lu.lv/petnieciba/konferences/lu/

Liepājas Universitāte – https://www.liepu.lv/lv/136/aktualitates

Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga) – http://www.sseriga.edu/en/research/seminars/

Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskola – http://www.rpiva.lv/index.php?mh=konferences

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) – http://www.riseba.lv/lv/konferences-seminari-un-konkursi.html

Rīgas Tehniskā universitāte – http://www.rtu.lv/content/view/6759/2003/lang,lv

Ventspils Augstskola – http://venta.lv/petnieciba/konferences

Vidzemes Augstskola – http://www.va.lv/lv/lapa/konferences

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv