Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

Konferences ārpus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas

Konferences nosaukums

Norises vieta

Norises laiks

Saite/ kontaktpersona

BUP Teachers Conference “Sustainable Tourism for Development”

Zhovkva, Lviv Region, Ukraine

19.-23.03.2017

http://www.balticuniv.uu.se/index.php/bup-centres

WORD Application form conference

WORD Information for particpants conference

WORD Programme

INTERNATIONAL CONFERENCEINNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION

Prague, Czech Republic

22-24.03.2017.

www.cbuni.cz

PDF More info

ICTIC 2017 - online conference

Slovakia

26.03. – 30.03.2017 

http://www.ictic.sk/

InternationalScientificConferenceonEnvironmentalandClimate Technologies – CONECT 2017

Riga, Latvia

10.–12.05.2017

https://ect-journals.rtu.lv/

ATEE pavasarakonference 2017 “Inovācijas, tehnoloģijas un pētījumiizglītībā”

Rīga

12.-13.05.2017.

http://www.ppmf.lu.lv/zinas/t/45019/

Waste-to-Resources 2017

Hannover, Germany

16.-18.05.2017.

http://www.waste-to-resources.eu/International-Symposium-2015.html

16th International Conference "Engineering for Rural Development

Jelgava, LATVIA

24.-26.05.2017.

http://www.tf.llu.lv/conference/

International Scientific Events

Bulgaria

2017.gada jūnijs - septembris

https://www.sciencebg.net/en/

"SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION: ENGAGING THE NEW GENERATION"

Siauliai, Lithuania

12.-15.06.2017.

http://balticste.com/

5th International Conference Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - EIRD 2017

Ventspils, Latvia

29.-30.06.2017.

http://venta.lv/en/research/centre-for-entrepreneurship-innovation-and-regional-development/roundtable-discussion-series/

The 7th International Conference on Sports, Health and Management(ESE-SHM 2017)

Madrid, Spain

01.-02.07.2017.

http://www.ese-shm.net/index.htm

9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies

Barcelona (Spain)

03.-05.07.2017.

https://iated.org/edulearn/?utm_source=mailingFEB2&utm_medium=email&utm_campaign=EDULEARN17

2017 InternationalConferenceonResearchandInnovationin Computer Engineering and Computer Sciences (RICCES)

LangkawiIsland, Kedah, Malaysia

15-17.08.2017

https://ricces.org/

INTERNATIONAL CONFERENCE on LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL-ICLEL 2017

PORTUGAL

12. – 14.09.2017

www.iclel.com

International conference shaping ethics in academia and society: practices in the Baltic sea region

Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

16-17.10.2017.

http://etika2017.mruni.eu/

Konferences Latvijas augstākās izglītības iestādēs

Baltijas Starptautiskā akadēmija – http://bsa.edu.lv/lang/lat/konferences/konferences.htm

Banku augstskola – http://www.ba.lv/petnieciba/konferences

Biznesa augstskolā „Turība” – http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/petnieciba/150/

Daugavpils Universitāte – http://du.lv/lv/zinatne/zinatniskas_aktivitates

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola – http://www.isma.lv/konferences-un-petijumi/konferences

Latvijas Kultūras akadēmija – http://www.lka.edu.lv/lv/par-akademiju/tradicionalie-notikumi

Latvijas Lauksaimniecības universitāte – http://www2.llu.lv/research_conf/

Latvijas Universitāte – http://www.lu.lv/petnieciba/konferences/lu/

Liepājas Universitāte – https://www.liepu.lv/lv/136/aktualitates

Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga) – http://www.sseriga.edu/en/research/seminars/

Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskola – http://www.rpiva.lv/index.php?mh=konferences

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) – http://www.riseba.lv/lv/konferences-seminari-un-konkursi.html

Rīgas Tehniskā universitāte – http://www.rtu.lv/content/view/6759/2003/lang,lv

Ventspils Augstskola – http://venta.lv/petnieciba/konferences

Vidzemes Augstskola – http://www.va.lv/lv/lapa/konferences

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv