Konferences ārpus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas

Konferences nosaukums

Norises vieta

Norises laiks

Saite/ kontaktpersona

BUP Teachers Conference “Sustainable Tourism for Development”

Zhovkva, Lviv Region, Ukraine

19.-23.03.2017

http://www.balticuniv.uu.se/index.php/bup-centres

WORD Application form conference

WORD Information for particpants conference

WORD Programme

INTERNATIONAL CONFERENCEINNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION

Prague, Czech Republic

22-24.03.2017.

www.cbuni.cz

PDF More info

ICTIC 2017 - online conference

Slovakia

26.03. – 30.03.2017 

http://www.ictic.sk/

InternationalScientificConferenceonEnvironmentalandClimate Technologies – CONECT 2017

Riga, Latvia

10.–12.05.2017

https://ect-journals.rtu.lv/

ATEE pavasarakonference 2017 “Inovācijas, tehnoloģijas un pētījumiizglītībā”

Rīga

12.-13.05.2017.

http://www.ppmf.lu.lv/zinas/t/45019/

Waste-to-Resources 2017

Hannover, Germany

16.-18.05.2017.

http://www.waste-to-resources.eu/International-Symposium-2015.html

16th International Conference "Engineering for Rural Development

Jelgava, LATVIA

24.-26.05.2017.

http://www.tf.llu.lv/conference/

International Scientific Events

Bulgaria

2017.gada jūnijs - septembris

https://www.sciencebg.net/en/

"SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION: ENGAGING THE NEW GENERATION"

Siauliai, Lithuania

12.-15.06.2017.

http://balticste.com/

5th International Conference Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - EIRD 2017

Ventspils, Latvia

29.-30.06.2017.

http://venta.lv/en/research/centre-for-entrepreneurship-innovation-and-regional-development/roundtable-discussion-series/

The 7th International Conference on Sports, Health and Management(ESE-SHM 2017)

Madrid, Spain

01.-02.07.2017.

http://www.ese-shm.net/index.htm

9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies

Barcelona (Spain)

03.-05.07.2017.

https://iated.org/edulearn/?utm_source=mailingFEB2&utm_medium=email&utm_campaign=EDULEARN17

2017 InternationalConferenceonResearchandInnovationin Computer Engineering and Computer Sciences (RICCES)

LangkawiIsland, Kedah, Malaysia

15-17.08.2017

https://ricces.org/

INTERNATIONAL CONFERENCE on LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL-ICLEL 2017

PORTUGAL

12. – 14.09.2017

www.iclel.com

International conference shaping ethics in academia and society: practices in the Baltic sea region

Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

16-17.10.2017.

http://etika2017.mruni.eu/

Konferences Latvijas augstākās izglītības iestādēs

Baltijas Starptautiskā akadēmija – http://bsa.edu.lv/lang/lat/konferences/konferences.htm

Banku augstskola – http://www.ba.lv/petnieciba/konferences

Biznesa augstskolā „Turība” – http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/petnieciba/150/

Daugavpils Universitāte – http://du.lv/lv/zinatne/zinatniskas_aktivitates

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola – http://www.isma.lv/konferences-un-petijumi/konferences

Latvijas Kultūras akadēmija – http://www.lka.edu.lv/lv/par-akademiju/tradicionalie-notikumi

Latvijas Lauksaimniecības universitāte – http://www2.llu.lv/research_conf/

Latvijas Universitāte – http://www.lu.lv/petnieciba/konferences/lu/

Liepājas Universitāte – https://www.liepu.lv/lv/136/aktualitates

Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga) – http://www.sseriga.edu/en/research/seminars/

Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskola – http://www.rpiva.lv/index.php?mh=konferences

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) – http://www.riseba.lv/lv/konferences-seminari-un-konkursi.html

Rīgas Tehniskā universitāte – http://www.rtu.lv/content/view/6759/2003/lang,lv

Ventspils Augstskola – http://venta.lv/petnieciba/konferences

Vidzemes Augstskola – http://www.va.lv/lv/lapa/konferences

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv