Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inovāciju centrs

2007.gada 14.decembrī tika atklāts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas inovāciju centrs, kura saīsinātais nosaukums ir Ideju viesnīca. Projekts darbojas pateicoties daļējam LR Ekonomikas ministrijas finansējumam.

Inovāciju centra mērķis ir atbalstīt jaunu inovatīvu uzņēmumu izveidi un sniegt tiem sākotnējo atbalstu darbības uzsākšanai.

Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas (RTA) inovāciju centrs ir izveidots RTA dienesta viesnīcas Maskavas ielā 22 pirmajā stāvā.

Inovāciju centrā esošās komercsabiedrības var saņemt šādus pakalpojumus:

  1. Infrastruktūras pakalpojumi – biroja telpas ar aprīkojumu (mēbeles, internets, telefons, sanāksmju telpa, virtuve un labierīcības). Pieejamas 18 m2 un 36 m2 lielas biroja telpas;
  2. Vienoti sekretariāta un biroja pakalpojumi (fakss, kopēšana, saņemtās un nosūtītās korespondences apstrāde u.c. pakalpojumi);
  3. Uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi – komercsabiedrības reģistrācija, grāmatvedības pakalpojumi, juridisko dokumentu sastādīšana, mārketinga konsultācijas, biznesa plānu sastādīšana, ES struktūrfondu līdzekļu piesaiste;
  4. Tehnoloģiskie pakalpojumi – jaunu produktu prototipu un pirmo eksperimentālo modeļu projektēšana un izstrāde.

Uz atbalstu var pretendēt jaunas komercsabiedrības un tās, kas nav vecākas par pieciem gadiem. Komercsabiedrībām jādarbojas šādās nozarēs:

  1. Apstrādes rūpniecība (izņemot dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanu);
  2. Datori un ar tiem saistītās darbības;
  3. Zinātniski pētnieciskais darbs;
  4. Projektēšana un arhitektūra;
  5. Tehniskā pārbaude un analīze;
  6. Dizains.

Ideju viesnīcas darbības nodrošināšanai ir piesaistīts operators – biedrība „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs”.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv