Studiju virzienā studējošie apgūst un pielieto robežapsardzes tehnoloģijas, kas saistītas ar paņēmienu un metožu kopumu robežsardzes darba organizācijā, kā arī procesa plānošanā, analīzē un ieviešanā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv