Studiju virziens un tā ietvaros realizētā Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Robežapsardze” ir izveidota saskaņā ar Valsts Robežsardzes un RA nodomu protokolu no 26.10.2010., grozījumiem no 29.01.2011. un tam pievienotās vienošanās Nr. 1 no 29.03.2011., kā arī sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes koledžu (turpmāk tekstā VRK), kā turpinājums studijām pēc pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības (koledžas izglītība) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks. RA, realizējot iekšējās drošības un civilās aizsardzības virzienu, izpilda LR Valsts Robežsardzes pasūtījumu. LR VRS ir ieinteresēta robežsargu kvalifikācijas paaugstināšanā, lai nodrošinātu darbinieku konkurētspēju ES kopējā telpā.

Sadarbība ar citām Latvijas augstskolām un institūcijām:

  • Studiju programma ir veidota kā studiju turpinājums pēc VRK 1.līmeņa augstākās izglītības iegūšanas;
  • Sadarbība ar LR Valsts Robežsardzi.

Sadarbība ar citām ārzemju augstskolām un institūcijām:

  • sadarbība ar augstskolā, kur tiek īstenotas līdzīgas studiju programmas (Mikolas Romerio Universitāte (Lietuva), Estonia Academiy of Security Sciences (Igaunija) u.c. partneri FRONTEX projekta ietvaros
  • sadarbība ar FRONTEX Aģentūras Apmācību nodaļu (Varšava);
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv