• Valsts robežsardzes koledža (Latvija);
  • Igaunijas Aizsardzības akadēmija (Sisekaitseakadeemia) (Igaunija);
  • Mikolas Romeris universitāte (Mykolo Romerio Universitetas) (Lietuva);
  • Nīderlandes Drošības akadēmijas Militāro zinātņu fakultāte (Nederlandse Defensie Academie Faculteit Militaire Wetenschappen, NLDA) (Nīderlande);
  • Valsts Tālmācības universitāte (Universidad Nacional de Educacion a Distancia, UNED) (Spānija);
  • Salamankas universitāte (Universidad de Salamanca) (Spānija).
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv