Dekāne

Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
28328091
Atbrīvošanas aleja 115, 224.telpa
0000-0001-7662-9866

Studiju procesa speciāliste - lietvede

Lektore, Mg.soc.sc.,
Daina Znotiņa

Daina.Znotina@rta.lv
28327760
Atbrīvošanas aleja 115, 219.telpa

Fakultātes studiju procesa speciāliste

Lilita Ruža
Lilita.Ruza@rta.lv
28314340
Atbrīvošanas alejā 115, 221.kab.

Studiju procesa speciāliste - lietvede

Lektore, Mg.soc.sc.,
Aija Čerpinska

aija.cerpinska@rta.lv
28338556
Atbrīvošanas aleja 115, 219.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv