Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
28328091
0000-0001-7662-9866
Pasniedzamie kursi: Uzņēmējdarbības finanses; Grāmatvedības pamati; Finanšu plānošana; Vienkāršā grāmatvedība; Uzņēmējdarbības finanses; Korporatīvo finanšu analīze
Profesors, Dr.sc.ing.,
Pēteris Grabusts

Peteris.Grabusts@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Operētājsistēmas; Datu bāzes; Dokumentu pārvaldes sistēmas; Informācijas aizsardzība
Profesors, Dr.sc.ing.,
Artis Teilāns

Artis.Teilans@rta.lv
+371 26529669
0000-0003-3185-9451
Pasniedzamie kursi: Prasību analīze un modelēšana;Automatizētās projektēšanas sistēmas (CASE)
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
0000-0002-9762-3874
Pasniedzamie kursi: Finanšu grāmatvedība; Grāmatvedības praktikums; Personālvadība; Biznesa novērtēšana; Organizāciju kultūra un komunikāciju vadība
Docents, Dr.phys.,
Ēriks Kalvāns

yello@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Saskarsme un profesionālā ētika
Docents, Mg.sc.ing.,
Ivars Meirāns

Ivars.Meirans@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Kvalitātes pārvaldība IT projektos
Lektore, Mg.oec.,
Anita Puzule

Anita.Puzule@rta.lv
26413185
Pasniedzamie kursi: Zinātniskā darba pamati; Grāmatvedība; Pētnieciskā darba organizācija; Nodokļu administrēšana ; Zinātniskā darba pamati ; Nodokļu administrēšana un nodokļu audits; Pētnieciskā darba metodoloģija;
Lektore, Mg.soc.sc.,
Daina Znotiņa

Daina.Znotina@rta.lv
28327760
Pasniedzamie kursi: Reģionālā ekonomika;
Lektors, Mg.sc.ing.,
Aleksejs Zorins

Aleksejs.Zorins@rta.lv
26527305
Pasniedzamie kursi: Informātika; Datori un programmēšana I; Ievads aplikāciju programmēšanā; Datorgrafika; Elektroniskās komercijas aktualitātes
Lektore, Mg.oec.,
Jeļena Volkova

jelena.volkova@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Nekustamā īpašuma vērtēšana; Apdrošināšana; Apdrošināšanas finanšu vadība
Lektore, Mg.soc.sc.,
Irēna Beinaroviča- Litvinova

irena@rta.lv
26593789
Pasniedzamie kursi: Audita pamati; Budžeta iestāžu grāmatvedība
Lektors, Mg.sc.comp.,
Mihails Kijaško

Mihails.Kijasko@rta.lv
26625775
Pasniedzamie kursi: Datoru tīkli; Interneta tehnoloģijas
Lektors, Dr.sc.ing.,
Sergejs Kodors

Sergejs.Kodors@rta.lv
0000-0002-1066-1887
Pasniedzamie kursi: Objektorientētā programmēšana; Algoritmi un datu struktūras II
Lektore, Mg.soc.sc.,
Aļona Klodāne

Alona.Klodane@rta.lv
28343399
Pasniedzamie kursi: Statistika; Vienkāršā grāmatvedība; Datorgrāmatvedība
Profesors, Dr.sc.ing.,
Oļegs Užga-Rebrovs

rebrovs@tvnet.lv
Pasniedzamie kursi: Vadības teorija; Risku vadīšana
Profesore, Dr.sc.ing.,
Irēna Silineviča

Irena.Silinevica@rta.lv
29103480
Pasniedzamie kursi: Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana; Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana; Reģionālā politika un ekonomika; Inovāciju vadība
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Ērika Žubule

erika.zubule@rta.lv
0000-0002-2832-8097
Pasniedzamie kursi: Publiskās finanses; Naudas teorija; ES ekonomiskā un monetārā integrācija; Finanšu teorijas un politika
Docente, Dr.iur.,
Gaļina Makarova

advokati@inbox.lv
26422647
Pasniedzamie kursi: Darba un komerctiesības; Darba tiesības
Docente, Dr.oec.,
Sandra Ežmale

Sandra.Ezmale@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Inovācijas un zināšanu vadība; Projektu vadīšana; Komunikācija, globalizācija un pārmaiņas
Lektors, Mg.oec.,
Andris Pelšs

andrispelss@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Statistika ekonomikā ; Ekonometrija; Vadības grāmatvedība; Ekonomiskā statistika; Cenu politika uzņēmumā ; Finanšu modelēšana un prognozēšana ; Statistiskās metodes ekonomikā un biznesā
Lektors, Mg.soc.sc.,
Ēvalds Višķers

evalds.viskers@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Mikroekonomika; Starptautiskās ekonomiskās attiecības; Ievads uzņēmējdarbībā; Mikroekonomika; Starptautiskie ekonomiskie sakari; Ekonomika
Lektore, Mg.ba.,
Vilhelma Ņikitina

vilhelma.nikitina@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Ekonomikas mācību vēsture
Lektore, Mg.soc.sc.,
Aija Čerpinska

aija.cerpinska@rta.lv
28338556
Pasniedzamie kursi: Dokumentu pārvaldība; Uzņēmējdarbība;
Lektore, Mg.soc.sc.,
Liene Amantova –Salmane

Liene.Amantova-Salmane@cfla.gov.lv
Pasniedzamie kursi: Projektu vadība
Lektore, Mg.oec.,
Inta Kotāne

Inta.Kotane@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Elektroniskā tirdzniecība un nauda; Nauda un bankas; Vērtspapīru tirgus; Uzņēmējdarbības analīze; Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas; Saimnieciskās darbības analīze
Lektors, Mg.sc.comp.,
Valērijs Šerkins

Valerijs.Serkins@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Tīmekļa satura vadības sistēmu izstrāde un izmantošana; Mobilo aplikāciju izstrāde
Lektors, Mg.sc.comp.,
Imants Zarembo

imants.zarembo@rta.lv
0000-0001-7277-1750
Pasniedzamie kursi: Multimediju tehnoloģijas
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv