Promocijas darbu kopsavilkumi

Jeļena Laškova Pieaugušo darba meklētāju karjeras vadības prasmju veidošanās nodarbinātības atbalsta programmās
Ženija Truskovska Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā
Jānis Poplavskis Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē
Inamora Zaiceva Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem
Svetlana Ušča "Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpamatskolā"
Ilga Prudņikova "Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā"
Spodra Austruma "Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā"
Edgars Čubars Niedru produktivitāti un biomasas īpašības ietekmējošo faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums
Sergejs Kodors TOPOGRĀFISKO OBJEKTU IZMAIŅU KONSTATĒŠANAS UN ATPAZĪŠANAS METODOLOĢIJA" (“Methodology of Topographical Object Change Defection and Recognition”)
Alens Indriksons KOMUNIKĀCIJAS PRASMES VEIDOŠANĀS ROBEŽSARGU PROFESIONĀLAJĀ SAGATAVOŠANĀ" (“Formation of Communication Skills in Professional Training of Border Guards”)

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv