Dienesta viesnīcas vadītāja

Inese Jermakoviča
Inese.Jermakovica@rta.lv
+371 26554506
Rēzekne, Maskavas iela 22

Administratore

Inga Toka
Inga.Toka@rta.lv
25772254
Rēzekne, Maskavas iela 22

PDF RTA dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

PDF Internal rules and regulations of the Student hostel

Studentu pieņemšanas laiki:

Pirmdienās no 18:00 līdz 20:00
Trešdienās no 13:00 līdz 15:00

Informācija par RTA dienesta viesnīcu!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studenti tiek nodrošināti ar dzīvesvietu labiekārtotā dienesta viesnīcā Maskavas ielā 22.

Dienesta viesnīcā (DV) darbojas magnētisko karšu sistēma. Līdz ar to Dienesta viesnīcas nepilna laika studentiem istabiņu pieteikšanās kārtība ir sekojoša:

  1. Vienu nedēļu iepriekš ir jāpiesaka istabas nepieciešamība pa e-pastu: Inga.Toka@rta.lv, norādot: vārdu, uzvārdu; personas kodu; tālruņa numuru, uzturēšanās laiku, fakultāti un kursu, jāpievieno maksājuma uzdevums.
  2. Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas, studentiem tiek nosūtīta īsziņa uz norādīto tālruņa numuru ar piekļuves kodiem.
  3. Studentam pirms ierašanās jāveic maksājums par dzīvošanu RTA dienesta viesnīcā un jānosūta maksājuma uzdevums uz e-pastu: Inga.Toka@rta.lv.

Pilna laika studentiem laika posmā no 10.08.2018. līdz 17.08.2018. ir jāpiesakās dzīvošanai Dienesta viesnīcā sūtot e-pastu DV administratorei uz adresi: Inga.Toka@rta.lv. Pieteikums tiks reģistrēts tikai norādītajā laika posmā, iepriekš sūtītie e-pasti netiks ņemti vērā. E-pastā jānorāda: vārds uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, fakultāte un kurss, smēķējat (jā/nē), kādā istabā gribat dzīvot (vienvietīgā, divvietīgā, trīsvietīgā), ja ir kāds ar ko gribat/negribat dzīvot kopā, tad jānorāda viņa vārds, uzvārds, vai būs nepieciešama sega un/vai spilvens. Obligāti jānorāda kontakti: Jūsu e-pasta adrese un mobilā telefona Nr.

RTA Dienesta viesnīca darbu uzsāk 01.09.2018. un 02.09.2018. plkst. 900-1600. Sākot ar 03.09.2018. un katru darba dienu plkst.1000-1600.

Dienesta viesnīca ir aprīkota ar ugunsdrošības sistēmu, līdz ar to dzirdot tās signalizāciju ir jāveic evakuācija. Rīcība ugunsgrēka izcelšanās (signalizācijas ieslēgšanās) gadījumā ir piestiprināta katrā istabā.

Norēķinu konts  maksājumiem par dienesta viesnīcu Maskavas ielā 22, Rēzeknē

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
Rēģ.Nr.90000011588
Banka: SWEDBANKA
Bankas kods HABALV22
Konts: LV92HABA0551037599538

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) visiem studentiem, gan tiem, kuri uzsāks studijas rudenī un būs pirmkursnieki, gan vecāko kursu pārstāvjiem, gan nepilnā laikā studējošajiem, pilnībā nodrošina vietu studentu dienesta viesnīcā (Maskavas ielā 22). Ēka ir nosiltināta, tai nomainīti logi, vairākos stāvos veikts kosmētiskais remonts.

Lai gādātu par studentu ērtībām, maksātspēju un ņemtu vērā dažādas vēlmes, RTA piedāvā  istabu maksu dalīt uz diviem, trim cilvēkiem, tāpat var dzīvot atsevišķi*. Maksa par dzīvošanu dienesta viesnīcā (cenā ietilpst maksa par komunālajiem pakalpojumiem: ūdens piegāde (aukstais ūdens), kanalizācijas notekūdeņu savākšana un novadīšana, atkritumu izvešana, elektroenerģija, siltumapgāde):

  • 3-vietīgā istabiņa vienai personai – EUR 55,00 mēnesī;
  • 2-vietīgā istabiņa vienai personai – EUR 65,00 mēnesī;
  • 1-vietīgā istabiņa– EUR 110,00 mēnesī;

Nepilna laika grupās studējošajiem ir iespēja laikus rezervēt vietu dienesta viesnīcā, un maksa par vienu diennakti ir:

  • ar RTA gultasveļu (spilvendrāna, virspalags, palags, dvielis) – EUR 10,00
  • bez RTA gultasveļas – EUR 9,00 diennakts.

 RTA DV īres maksā nav iekļauti izdevumi par: internetu, par koplietošanas zonās esošās sadzīves tehnikas un iekārtu lietošanu, par karstā ūdens gatavošanu.

* Ja Dienesta viesnīcas noslodzes dēļ tas ir iespējams.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv