Citi projekti: ERASMUS+ kapacitātes stiprināšanas projekts "Uzbekistānas augstākās izglītības procesu internacionalizācija un modernizācija"

Projekta darbības laiks: 01.01.2015 - 31.12.2018 | Finansējums, EUR: 561742

Atbildīgā persona (projekta vadītājs)

Projekta menedžere 
Dr.paed., Velta Ļubkina
Tālrunis: +371 26121040
e-pasts: Velta.Lubkina@rta.lv

Sociālie tīkli, citas atsauces

http://imep.bimm.uz/

http://www.rta.lv/regi_projekti/

Projekta īstenošanas komanda

V.Ļubkina, G.Marzano, G.Stafeckis, J.Dzerviniks, G.Strods, I.Beinaroviča – Litvinova, M.Kijaško, G.Dukšta, Ē.Backāne, A.Juško-Štekele, I.Mietule, I.Plešners, V.Pavlova, L.Danilāne, I.Rimšāne, A.Puzule, S.Ušča

Projekta partneri

 • Ministry of Higher and Secondary Specialised Education of the Republic of Uzbekistan
 • London Metropolitan University
 • Bukhara State University
 • Head Scientific and Methodological Center
 • Namangan State University,
 • Samarkand State Institute of Foreign Languages
 • Tashkent State Pedagogical University
 • University of World Economy and Diplomacy
 • Uzbekistan State University of World Languages
 • Tashkent Medical Academy
 • University of the Peloponnese
 • British Council in Uzbekistan

Projekta mērķis

Uzbekistānas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas internacionalizācijas veicināšana un uzlabošana, sekmējot nepārtrauktu profesionālo izaugsmi, studentu un darba devēju iesaistīšanos mācīšanas un mācīšanās procesā.

Projekta aktivitātes

Jaunu pieeju attīstīšana augstskolu pasniedzēju un administratīvo darbinieku nepārtrauktai profesionālajai attīstībai, izstrādājot un īstenojot pilot - profesionālās pilnveides kursus partneru universitātēs . Ieteikumu izstrāde kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas procedūru konsekventai ieviešanai visos augstākās izglītības studiju kursos.

Vadlīniju izstrāde studentu iesaistei un darba devēju iesaistei augstākās izglītības procesos.

Projekta rezultāti

CPD programmu izstrāde un ieviešana.

Izglītības standartu izstrāde un ieviešana 13 studiju virzienos.

Studentu un darba devēju iesaiste un rekomendāciju izstrāde augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanai Uzbekistānā.

Projekta īstenošana/(bildes)

http://imep.bimm.uz/

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv