Citi projekti: ''SalesLabs for employability competencies development/Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās'' No: LLI-184

Projekta darbības laiks: 01.07.2017 - 30.06.2019

Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās

Par projektu:

Jauniešu bezdarbs ir kļuvis par vienu no attīstītas sabiedrības nopietnākajām problēmām kā Latvijā, tā arī pārsvarā visā paplašinātajā Eiropā. Sekojoši mums kā augstākai mācību iestādei (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneris Ziemeļlietuvas koledža) labāka absolventu nodarbinātība pēc studiju beigām ir svarīgs izaicinājums, kura risināšanai jāizmanto robežvalstu atšķirīgās pieejas un katras valsts unikālā pieredze darbojoties salīdzinoši līdzīgā vidē.

Mūsdienu augstākās izglītības sistēma ir pārlieku orientēta uz akadēmiskām, tas ir teorētiskām disciplīnām nekā uz praktiskām zināšanām. Izglītības satura atbilstība darba tirgus prasībām ir salīdzinoši veca dziesma dažādos izglītības sistēmas attīstības plānos un stratēģiskos dokumentos, tomēr jaunieši joprojām, absolvējot mācību iestādes, saskaras ar milzīgām grūtībām, cenšoties iekļūt darba tirgū, un uzsākt savas pirmās darba attiecības. Uzņēmēji no absolventiem sagaida praktiskas zināšanas un darba pieredzi konkrētajā jomā, bet jaunieši bieži vien tās nedabū apgūt mācību procesa laikā.

Balstoties uz iepriekš teikto arī radās konkrētais Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekts - SalesLabs, kura uzdevums ir sekmēt sadarbību starp izglītības iestādēm un uzņēmējiem, izglītības programmu metodikas un satura uzlabošanā. Projekta gaitā tiks realizēta uz kompetenci balstītas izglītības principi, uzlabojot 10 studiju kursus katrā valstī. Jauniešiem no abiem reģioniem būs iespēja kopīgi apgūt jaunizveidotos studiju priekšmetus, balstoties uz Latgales un Šauļu reģiona komersantu reālām problēmsituācijām, realizējot savas preces vai pakalpojumus tirgū. 20 speciāli apmācīti abu valstu pasniedzēji palīdzēs studentiem iepazīties ar 40 īpaši atlasītiem dažādu jomu uzņēmumu produktiem, akcentējot studiju priekšmetu apguvi šo uzņēmumu komercpraksē. Projekts nodrošinās tīklošanās un labas prakses apmaiņas iespējas, rīkojot kopīgās aktivitātes gan Rēzeknē, gan Šauļos, iespējas apmeklēt uzņēmumus, iepazīties ar produktu komercializācijas gaitu, izstrādāt un aizstāvēt savus studiju kursa darbus balstītus uz uzņēmēju problemātiku, prezentēt un aizstāvēt tos uzņēmējiem, abu valstu pasniedzējiem un studentiem. Visas iepriekš minētās aktivitātes notiks uzlabotas studiju metodikas un kursu satura ietvaros, līdz ar to jaunieši papildus teorētiskām zināšanām gūs arī tik nepieciešamo uzņēmējdarbības praksi, kas palīdzēs tiem iekārtoties darbā. 

Lai rastu risinājumu vēl vienai šajos reģionos svarīgai problēmai abas izglītības iestādes izveidos mūžizglītības programmu arī citām mērķgrupām – bezdarbniekiem un pieaugušajiem bez augstākās izglītības, invalīdiem un pārējiem nodarbinātajiem. Mūžizglītības programmas mērķis ir nodarbinātības prasmju attīstīšana, kompetences paaugstināšana un labāka integrācija darba tirgū. Katrā reģionā tiks atjaunotas telpas (tirdzniecības laboratorijas), kuras kalpos praktisku iemaņu attīstīšanai studentiem, kvalifikāciju paaugstināšanas iespējām bezdarbniekiem un jauniešiem, invalīdiem, dažādu kursu, apmācību un semināru apmeklēšanai visām mērķgrupām, un pārrobežu uzņēmumu sadarbībai ar potenciālajiem darbiniekiem.

Jauniešiem studējot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā būs reālas iesējas gūt praktisku pieredzi dažādu studiju kursu priekšmetu apmācībās darba vidē, tīkloties Latvijas un Lietuvas biznesa vidē, iepazīt jaunus, interesantus produktus, iegūt jaunus draugus. Līdz ar ko, absolvējot augstākās, izglītības iestādi, jaunietim, kopā ar specialitātes diplomu kopā nāks arī uzņēmējiem tik svarīgā darba pieredze.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta īstenošanas komanda

Projekta vadītājs: Māris Igavens

Projekta administrators: Baiba Uzulnīka

Projekta partneru kontaktpersonas:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija: Māris Igavens maris.igavens@rta.lv    tālr.: 371 29235941

Ziemeļlietuvas koledža: Dainora Samčenkienė dainora@slk.lt tālr.: 370 68630399

Projekta darbības laiks: 24 mēneši

Finansējums: 524 866,73 Euro

Vairāk info:

www.latlit.eu www.europa.eu

https://www.facebook.com/SalesLabor/

https://latlit.eu/supported-projects/

https://rta.lv/saleslabs

PROJECT IMPLEMENTATION

SalesLabs for employability competencies development / Nodarbinātības kompetenču uzlabošana Pārdošanas laboratorijās No: LLI-184

PROJECT IMPLEMENTATION / PROJEKTA ĪSTENOŠANAS AKTIVITĀTES

18.09.2017. KICK-OFF Project meeting. Seminar for introduction to Problem Based Learning method and successful Project activity A.1.1. “Joint teacher PBL trainings” implementation (Rezekne)

 

14.11.2017.- 15.11.2017. A.1.1. “Joint teacher Problem Based Learnind trainings” implementation Šiauliai, Lithuania, organized by Northern Lithuania College.

 13.12.2017.-14.12.2017. A.1.1. “Joint teacher Problem Based Learnind trainings” implementation in Rezekne, Latvia, organized byRezekne academy of Technologies.

Teaching experts team:

Publicitāte

http://www.rta.lv/aktualitates/1258

https://www.facebook.com/SalesLabor/videos/1967112206834660/

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz itserviss@rta.lv