Citi projekti: Strukturālo un sociālo izmaiņu ietekme uz Vācijas un Baltijas valstu pašvaldībām / Effects of Structural and Social Change on Municipalities in Germany and the Baltic States (CliMBinG)

Projekta darbības laiks: 01.03.2018 - 30.11.2018 | Finansējums, EUR: 8280

Baltijas – Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem

This project of the Baltic-German University Liaison Office is supported by the German Academic Exchange Service (DAAD) with funds from the Foreign Office of the Federal Republic Germany

Projekta mērķis

Projekta kopējais mērķis ir uz pārnesi orientētā un starpdisciplinārā veidā pētīt sociālo un strukturālo pārmaiņu ietekmi uz pašvaldībām Vācijā un Baltijas valstīs, izveidot starptautisku zinātnes un inovāciju tīklu, lai sagatavotu priekšlikumus (pieteikuma stratēģiju) atbilstošās ES pētniecības programmās, kas risina steidzamus pašvaldību izaicinājumus. Piedāvātā projekta plašāka tēma ir domāta, lai parādītu tā lietderību izglītības, uzņēmējdarbības un administrācijas jomā. Nosaukumā arī norādīts, ka lielā daudzveidība un ļoti atšķirīgās struktūras šajos reģionos nozīmē, ka nevar pastāvēt vienota atbilde uz izvirzītajiem izaicinājumiem.

The common goal of the project is to investigate the effects of social and structural change on municipalities in Germany and the Baltic States in a transfer-oriented and interdisciplinary way, to establish a transnational network of science and innovation in order to prepare proposals (an application strategy) in suitable EU research programmes solving urgent municipal challenges. The broader topic of the proposed project is intended to demonstrate its usefulness for education, business and administration . The title also points out that the great diversity and very different structures in these regions mean that there can be no uniform answer to the stated challenges.

Projekta galvenās aktivitātes 

Sākotnējas tikšanās organizēšana (ne mazāk kā pilna diena) "No vietējiem jautājumiem līdz kopējam ES projektam", ieskaitot iepazīšanos ar vācu valodu un kultūru, starpnozaru pētījumu prezentācijas, atklāto telpu / radošuma un pētniecības grupu nodarbības (Harcas Augstskola, Wernigerode)

Pētniecisko projektu izstrāde pētniecības grupās, izmantojot tiešsaistes sanāksmes / konferences, ņemot vērā pašvaldību ieinteresēto pušu vajadzības, ietverot partnerības aktivitātes (reģionālās / vietējās vizītes, tiešsaistes sanāksmes)

Pieteikumi pētījumu finansēšanai: meklējot potenciālās ES finansējuma programmas izstrādājamajiem pētniecības projektiem, ja nepieciešams, pielāgojot tos finansēšanas programmām, iesniedzot dotāciju pieteikumus, izstrādājot pieteikšanās stratēģiju

Noslēguma semināra organizēšana (ne mazāk kā pilna diena), tai skaitā vieslekcijas / praktiskas prezentācijas studentiem un pašvaldību ieinteresētajām pusēm kā CliMBinG tēmas viesklausītājiem, kā arī īsas projektu pieteikumu prezentācijas (en. pitching – pirmspārdošanas pārliecināšanas prezentācija) un diskusijas (piemēram, kā “priekšlikumu klīnika”), gūtā pieredze ar projekta pamatkomandu un saistītajām projekta ieinteresētajām pusēm kā turpmākajiem projekta partneriem (Rēzeknē, RTA)

Presentation, comparative analysis of the current research activities on the CliMBinG topic in the Baltic States, Germany (Saxony-Anhalt)

Presentation of road maps for the development of regional/municipal infrastructures and services in the field of tourism, digitization/security, sustainable management in the Baltic States to address current structural/social challenges.

Providing practice - oriented knowledge for regional /local/municipal stakeholders - promoting the direct implementation of the knowledge to be acquired.

Analyzing the possibilities of ,,good and best practices" implementation/dissemination.

Formation of consortia for joint applications in EU research programmes and to increase the impact of the EU challenge - based research approach.

Analysis of funding opportunities, preparation of an application strategy for identified potential funding programmes. 

Increasing the mobility, flexibility of research staff.

Promoting intercultural competences of the researchers involved in the project.

Providing theoretical/ practical and methodological kowledge for students.

Development of teaching materials for study programmes, further training courses for municipal actors

Projekta partneri

Hochschule Harz - Harz University of Applied Science, Mykolas Romeris university, Tallinn University of Thenology

Projekta vadītājs

Lienīte Litavniece

Kontaktinformācija - lienite.litavniece@rta.lv

Iesaistītās personas

Karīne Laganovska, Inese Silicka, Sergejs Kodors, Irēna Beinaroviča-Litvinova

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv