Citi projekti: INTERREG LAT-LIT projekts "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām"

Projekta darbības laiks: 01.01.2017 - 31.12.2019 | Finansējums, EUR: 536600

Atbildīgā persona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja 
Dr.paed., Velta Ļubkina
Tālrunis: +371 26121040
e-pasts: Velta.Lubkina@rta.lv

Sociālie tīkli, citas atsauces

http://www.rta.lv/regi_projekti/

Projekta īstenošanas komanda

L.Danilāne - projekta koordinatore, e-pasts Liga.Danilane@rta.lv, V.Ļubkina, S.Ušča, A.Kaupužs, T.Pīgozne, R.Orska

Projekta partneri

Šiauliai University

Projekta mērķis

Izveidot sociālo psiholoģisko atbalsta pakalpojumu sistēmu, ar mērķi veicināt pusaudžu sociālo integrāciju sociālā riska apstākļos, vienlaikus ieviešot pozitīvās stresa risināšanas stratēģijas kā metodi pusaudžu un jauniešu sociālajai integrācijai.

Projekta aktivitātes

Video - https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=wted7CYWD1M

Projekta rezultāti

Attīstīti sociāli psiholoģiskās palīdzības pakalpojumi, kurus iespējams iekļaut sociālo pakalpojumu katalogā mērķa grupai abās valstīs.

Izstrādātās tehnoloģijas un labā pieredze tiks iekļauta Šauļu Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas kopīgajā studiju programmā, kas ir paredzēta sociālajiem darbiniekiem un rehabilitācijas speciālistiem.

Daudznozaru telpu aprīkojums, psihofizioloģiskie, psiholoģiskie mērīšanas instrumenti, kuri izmantoti psihosociālu pakalpojumu attīstīšanai, tiks izmantoti kā pamats izglītības uzdevumiem, tālākiem zinātniskiem pētījumiem un sabiedrības psihosociālo pakalpojumu centru attīstībai.

Projekta īstenošana/(bildes)

http://www.rta.lv/aktualitates/975 

http://www.rta.lv/uploads/source/content_LV/sadarbiba/SAN/RTA_dialogi/2017/RTAD_Junijs_2017_net.pdf

 http://www.rta.lv/projekts_porzcoping_lli163

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv