Projekta nosaukums
Sākuma datums
Beigu datums
„Ārzemju baltistikas centru un Lietuvas zinātnisko institūciju sadarbības veicināšana”/ „Strengthening of collaboration between Baltic Studies centres abroad and Lithuanian institutions of higher education and research” No. 09.3.1-ESFA-V-709. 01.09.2015 01.09.2021
INTERREG LAT-LIT projekts "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām" 01.01.2017 31.12.2019
Zaļās būvniecības profesionālo prasmju uzlabošana, izmantojot tiešsaistes apmācību" (Nr.2 (KA2) Nr. 2017-1- LV01-KA202-035483) 01.09.2017 31.08.2019
''SalesLabs for employability competencies development/Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās'' No: LLI-184 01.07.2017 30.06.2019
"Innovative methods for implementing interdisciplinarity in career counseling / Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā" No. 016-1-LV01-KA201-022681 01.09.2016 28.02.2019
ERASMUS+ kapacitātes stiprināšanas projekts "Uzbekistānas augstākās izglītības procesu internacionalizācija un modernizācija" 01.01.2015 31.12.2018
"Education Strategies adult education", Nr. 2015-1-IT02-KA204-015049 01.10.2015 30.09.2017
ERASMUS+ projekts „Reading with Ease and Fun – REF”, 2015-1-BG01-KA201-014354 01.09.2015 31.08.2017
Latvijas un Latgales kongresa simtgadei veltīts multisektoriāls projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” 01.10.2016 30.05.2017
Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway, Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes, Nr. NFI/R/2014/ 061 01.05.2015 30.04.2017

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv